Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Vaatimuskehikkoon sisältyvät vaatimukset

FYY
Julkri

FYY-01
Julkri

FYY-01.1
Julkri

FYY-02
Julkri

FYY-03
Julkri

FYY-03.1
Julkri

FYY-04
Julkri

FYY-04.1
Julkri

FYY-04.2
Julkri

Tiedon säilytys - Tietovarannot ja tietojärjestelmät

FYY-04.3
Julkri

FYY-04.4
Julkri

FYY-04.5
Julkri

FYY-04.6
Julkri

FYY-05
Julkri

FYY-05.1
Julkri

FYY-05.2
Julkri

FYY-05.3
Julkri

FYY-05.4
Julkri

FYY-05.5
Julkri

FYY-06
Julkri

Hallinnollinen alue

FYY-06.1
Julkri

FYY-06.2
Julkri

Hallinnollinen alue - kulunvalvonta

FYY-06.3
Julkri

FYY-06.4
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

Tiedonhallintalautakunnan muodostama tietoturvallisuuden arviointikriteeristö, joka on kohdistettu suomalaiselle julkishallinnolle.

Julkri listaa 200 eri tasoista tietoturvakäytäntöä, joiden avulla voidaan käytännössä täyttää mm. tiedonhallintalaissa sekä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä käsitellyn tiedon turvallisuuteen kohdistuvia vaatimuksia.

Tämä vaatimuskehikko sisältää koko kriteeristön ilman turvaluokitellun tiedon erityisvaatimuksia.

Vaatimuskehikon teema-alueet

No items found.