Tietovarantojen ja tietojärjestelmien sijoittaminen (TL IV)

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokan IV asiakirjoja sisältävät tietovarannot ja näiden asiakirjojen käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät on sijoitettava turvallisuusalueelle (hallinnollinen alue tai turva-alue).

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-04.2: Tiedon säilytys - Tietovarannot ja tietojärjestelmät
Julkri
No items found.