Turvallisuusluokitellun tiedon turvallinen säilyttäminen (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio säilyttää paperiasiakirjat ja muut ei sähköisessä muodossa olevat tiedot turva-alueella soveltuvaksi arvioidussa säilytysratkaisussa.

Organisaatio säilyttää sähköisessä muodossa olevat tiedot

  • turva-alueella vaatimukset täyttävässä laitteessa tai sähköisessä tietovälineessä tai
  • turva-alueiden ulkopuolella vaatimukset täyttävässä päätelaitteessa valvotussa tilassa tai soveltuvassa lukitussa toimistokalusteessa turvapussissa tai vastaavalla tavalla.
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-04.4: Tiedon säilytys - TL III
Julkri
No items found.