Avaustunnisteiden hallintakäytännöt

Critical
High
Normal
Low

Avaustunnisteet annetaan mahdollisimman harvoille henkilöille ja henkilöt osaavat numeroyhdistelmät ulkoa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
F05: Avainten ja numeroyhdistelmien hallinta
Katakri
FYY-05.4: Turvallisuusalue - Pääsyoikeuksien ja avaintenhallinnan menettelyt
Julkri

Turvallisuusalueiden pääsyoikeuksien ja avaintenhallinnan menettelyt

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määriteltävä alueen pääsyoikeuksien ja avainhallinnan menettelyt ja roolit. Pääsyn rajaaminen alueelle voidaan toteuttaa joko mekaanisesti, elektronisesti tai henkilökohtaiseen tunnistamiseen perustuen. Alueelle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii pääsyoikeuksien ja avainhallinnan menettelyistä. Alueen vara-avaimia säilytetään turvallisesti ja suljettuna sinetöityyn, sulkemispäiväyksellä ja kuittauksella varustettuun säilytyskuoreen tai vaihtoehtoisesti kulunvalvontaan liitetyssä avainkaapissa. Avaimet luovutetaan työtehtävään liittyen ja kuittausta vastaan. Menettely on kuvattu turvallisuuden hallintaohjeissa. Alueelle ei saa päästä alemman luokan tilaan sopivalla yleisavaimella.

Alueelle on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii seuraavista pääsyoikeuksien ja avainhallinnan menettelyistä.

  • pääsyoikeuksien ja avainten hallinnan menettelytavat ja roolit on luotu, dokumentoitu ja ohjeistettu.
  • pääsyoikeuksien ja avainten haltijoista on lista.
  • pääsyoikeudet tarkastetaan säännöllisesti ja ne pidetään ajan tasalla.
  • avainten ja kulkutunnisteiden lisätilauksia ja muutoksia koskevat toimet on vastuutettu.
  • avainkortteja, jakamattomia avaimia ja kulkutunnisteita säilytetään asianmukaisesti.
  • avaimen luovutusperuste kirjataan dokumenttiin.
  • avaimet luovutetaan vain itsenäisen pääsyoikeuden alueelle saaneelle henkilölle.
  • henkilöstössä tapahtuvat muutokset välittyvät tarvittaessa avainten hallintaoikeuteen.
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-05.4: Turvallisuusalue - Pääsyoikeuksien ja avaintenhallinnan menettelyt
Julkri
4.3 (MIL1): Control Physical Access
C2M2
No items found.