Hallinnollisen alueen ulkoraja ja rajaavat rakenteet (TL IV)

Critical
High
Normal
Low

Hallinnollisella alueella on oltava selkeästi määritelty näkyvä raja, mutta aluetta rajaavalle rakenteelle (seinät, ovet ja ikkunat sekä lattia- ja kattorakenteet) ei aseteta erityisiä vaatimuksia. Alueen rakenne voi olla normaalia toimistorakennetta.

Aluetta rajaavia rakenteita tulee vahventaa, mikäli alueella säilytetään turvallisuusluokiteltua tietoa ja murtoriski arvioidaan todennäköiseksi. Näitä vahvennuksia tulee arvioida suhteessa alueen ympäröivien tilojen antamaan muuhun suojaan sekä vartiointihenkilöstön vasteaikaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-06.1: Hallinnollinen alue - alueen raja ja rakenteet
Julkri
No items found.