Fyysisen pääsyn valvonta rakennuksiin, toimistoihin ja muihin toimipaikkoihin

Critical
High
Normal
Low

Organisaation turva-alueille ei pääse huomaamatta, vaan tilat on suojattu asianmukaisella kulunvalvonnalla. Vain luvan saaneet henkilöt pääsevät turva-alueille.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
F04: Kulkuoikeuksien hallinta
Katakri
11.1.2: Physical entry controls
ISO 27001

Sähköistä liikkumislokia tuottavien avainten tai muiden tunnisteiden käyttö

Critical
High
Normal
Low

Toimitiloissa ei voi liikkua ilman tunnisteita, jotka tallentavat henkilön liikkeet sähköiseen lokikirjaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.2: Physical entry controls
ISO 27001
FYY-07.2: Turva-alue - kulunvalvonta - TL III
Julkri

Vahva tunnistus erittäin luottamuksellisen tiedon käsittely- tai varastointialueille

Critical
High
Normal
Low

Pääsy alueille, joissa käsitellään tai varastoidaan luottamuksellista tietoa, olisi rajoitettava vain valtuutettuihin yksilöihin toteuttamalla asianmukainen pääsynhallinta, esim. käyttämällä kaksivaiheista todentamismekanismia, kuten kulkukorttia ja tunnuslukua.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.1: Physical security perimeter
ISO 27001
11.1.3: Securing offices, rooms and facilities
ISO 27001

Turva-alueen kulunvalvontajärjestelmän lisävaatimukset (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Turva-alueen rajalla käytettävän kulunvalvontajärjestelmän etäyhteydet ja lukijalaitteiden asennus tulee toteuttaa riskienarvioinnin perusteella riittävän tietoturvallisesti siten, että järjestelmään pääsy on vain valtuutetuista päätelaitteista ja verkoista ja että tietoliikenneyhteys ja kulunvalvontajärjestelmän rajapinnat on suojattu siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä välitettyihin tietoihin.

Kulunvalvontajärjestelmän sijoitustilan tulisi sijaita sen suojaamalla turvallisuusalueella.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-07.2: Turva-alue - kulunvalvonta - TL III
Julkri
No items found.