Alkuperäisten turvatoimien soveltaminen tietojen kopioihin ja käännöksiin (TL II)

Critical
High
Normal
Low

Tietojen kopiot ja niiden käsittelijät on luetteloitava. Tietojen kopiointia varten on hankittava tiedon laatineen viranomaisen lupa.

Turvallisuusluokan II tietoja kopioitaessa tarvittava tietoturvataso voidaan saavuttaa toteuttamalla aiempien turvallisuusluokkien toimien lisäksi seuraavat toimenpiteet:

  • Kopiointi ja käsittelijät merkitään diaariin/rekisteriin tai luetteloidaan jollakin muulla vastaavalla menettelyllä.
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-09.1: Tietojen kopioiminen - TL II
Julkri
No items found.