Turvallisuusselvitysten tarpeen arviointi ja toteuttaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio arvioi turvallisuusselvityksen tarpeen ja mikäli sellaista edellytetään, toteuttaa turvallisuusselvityksen myöntää henkilöille pääsyn suojattaviin kohteisiin vasta turvallisuusselvityksen jälkeen.

Turvallisuusselvityksen laajuus riippuu ihmisen työtehtävästä ja tarvittavista oikeuksista esimerkiksi salassa pidettävän tiedon käsittelyyn. Selvityksen laajuus ratkaisee, mitä tietolähteitä selvityksen tekemisessä käytetään. Henkilöä itseään voidaan tarvittaessa haastatella.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
HAL-10.1: Henkilöstön luotettavuuden arviointi - turvallisuusselvitys
Julkri
No items found.