Luettelo salassa pidettävän tiedon käsittelyä edellyttävistä työtehtävistä

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio ylläpitää luetteloa salassa pidettävän tiedon käsittelyä edellyttävistä työtehtävistä. Pääsyoikeus salassa pidettävään tietoon myönnetään vasta, kun henkilön työtehtävistä johtuva tiedonsaantitarve on selvitetty. Luettelo sisältää tiedon salassa pidettävien tietojen käsittelyoikeuksista suojaustasoittain.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T12: Tiedonsaantitarve ja käsittelyoikeudet
Katakri
HAL-10: Henkilöstön luotettavuuden arviointi
Julkri

Erityistä luotettavuutta edellyttävien tehtävien tunnistaminen ja luotettavuudesta varmistuminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava ne tehtävät, joiden suorittaminen edellyttää sen palveluksessa olevilta tai sen lukuun toimivilta henkilöiltä erityistä luotettavuutta.

Erityisen luotettavuuden varmistamisesta voi määrittää oman prosessikuvauksen. Henkilöturvallisuusselvityksen laatimisessa sekä luottotietojen tai huumausainetestien tuloksien käsittelyssä on huomioitava annettu lainsäädäntö.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
4 luku, 12 §: Luotettavuutta edellyttävien tehtävien tunnistaminen ja luotettavuudesta varmistuminen
TiHL
HAL-10: Henkilöstön luotettavuuden arviointi
Julkri
No items found.