Haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjelmien valinta ja käyttö kaikissa laitteissa

Critical
High
Normal
Low

Valitaan ja asennetaan haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjelmat keskitetysti ja päivitetään ne säännöllisesti tietokoneiden ja tietovälineiden ennaltaehkäisevää tai säännöllistä tutkimista varten.

Ohjelmien tulisi tarkastaa ainakin seuraavat asiat:

  • verkon tai tallennusvälineen kautta saapuneet tiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta ennen käyttöä
  • sähköpostiliitteet ja ladatut tiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta ennen käyttöä
  • verkkosivustot tarkistetaan haittaohjelmien varalta
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I09: Haittaohjelmasuojaus
Katakri
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Haittaohjelmajärjestelmän automaattinen päivittyminen ja ajaminen

Critical
High
Normal
Low

Haittaohjelmien suojaukseen käytetyt järjestelmät tarkistavat ja asentavat päivitykset automaattisesti halutuin väliajoin ja ajavat myös halutut tarkistukset valitulla frekvenssillä ilman käyttäjän toimia.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I09: Haittaohjelmasuojaus
Katakri
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Menettelyt ja tietolähteet luotettavan tiedon keräämiseen haittaohjelmista

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritelly toimintatavat, joiden avulla kerätään säännöllisesti ajantasaista ja luotettavaa tietoa haittaohjelmista. Tällaisia voivat olla mm. postituslistat, lehdet, torjuntaohjelmistojen toimittajien blogit tai tietoturvaa käsittelevät uutissivustot.

Tietolähteiden avulla pyritään todentamaan haittaohjelmia koskeva tieto, erottamaan huijaukset todellisista haittaohjelmista ja varmistetaan saatujen varoituksien olevan todenmukaisia ja informatiivisia.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001

Kriittisiä liiketoimintoja tukevien järjestelmien säännöllinen haittaohjelmatarkistus

Critical
High
Normal
Low

Kriittisiä liiketoimintaprosesseja tukevien järjestelmien ohjelmistot ja aineistosisältö katselmoidaan säännöllisesti haittaohjelmien paikallistamiseksi. Kaikki luvattomat tiedostot ja muutokset tutkitaan muodollisesti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001

Vaarallisten verkkosivustojen käytön estäminen ja havaitseminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava verkkosivustojen tyypit, joihin henkilöstöllä tulisi ja toisaalta ei tulisi olla pääsyä.

Organisaation on harkittava seuraavien sivustotyyppien käytön estämistä (joko automaattisesti tai muilla tavoin):

  • tiedostojen lataustoiminnon sisältävät verkkosivustot, ellei tätä ole tiettyä liiketoimintatarvetta varten sallittu
  • tunnetut tai epäillyt haitalliset verkkosivustot (esim. haittaohjelmia jakavat tai tietojenkalastelusisältöä sisältävät)
  • komento- ja ohjauspalvelimet
  • laitonta sisältöä jakavat verkkosivustot
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001

Henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen haittaohjelmiin liittyen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio kouluttaa henkilöstöä säännöllisesti sekä hyödynnetyn haittaohjelmasuojauksen käytöstä, haittaohjelmahyökkäyksistä raportoinnista sekä haittaohjelmahyökkäyksistä toipumisesta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I09: Haittaohjelmasuojaus
Katakri
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Henkilöstön tiedottaminen uusista, relevanteista haittaohjelmista

Critical
High
Normal
Low

Henkilöstön tietoturvatietoisuuden varmistaminen on tärkeä osa haittaohjelmilta suojautumista. Tämän vuoksi henkilöstölle tiedotetaan säännöllisesti uudenlaisista haittaohjelmista, joiden uhka heihin voi kohdistua.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Automatisoitu luvattomien ohjelmien käytön estäminen ja havaitseminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt toimintatavat, joiden avulla estetään tai vähintään havaitaan luvattomien ohjelmien käyttö.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001

Useamman toimittajan haittaohjelmajärjestelmän käyttö

Critical
High
Normal
Low

Käytämme aina useamman toimittajan haittaohjelmajärjestelmää, jotta todennäköisyys havaita haittaohjelmia paranee.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001

Vahvistamattomien mobiiliohjelmistojen havaitseminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt toimintatavat, joiden avulla estetään tai vähintään havaitaan luvattomien ohjelmien käyttö mobiililaitteissa (esim. älypuhelimet, tabletit).

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001

Suojausjärjestelmien käytön sekä haittaohjelmahyökkäyksien raportoinnin kouluttaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt menettelyohjeet ja vastuut järjestelmien suojaamiseen haittaohjelmilta ja koulutetaan henkilöstöä suojauksien käyttöön sekä haittaohjelmahyökkäyksistä raportointiin ja niistä toipumiseen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
No items found.