Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Ohjeistukset henkilöstölle mobiililaitteiden käyttöön liittyen

Critical
High
Normal
Low

Mobiililaitteiden käyttöä varten on luotu omat ohjeistukset henkilöstölle. Ohjeissa käsitellään:

  • rajoituksia ohjelmistojen asentamiselle sekä eri palvelujen käyttämiselle organisaation laitteilla
  • toimintatapoja uusien laitteiden rekisteröintiin
  • vaatimuksia laitteiden fyysisestä suojaamisesta ja päivitysten asentamisesta
  • pääsynhallintaa koskevia vaatimukset
  • organisaation tietojen suojausta salauksen, haittaohjelmasuojauksen sekä varmuuskopioinnin avulla
  • organisaation mahdollisuuksia etähallita laitetta
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.2.6: Security of equipment and assets off-premises
ISO 27001
6.2.1: Mobile device policy
ISO 27001

Ohjelmistojen ja ohjelmistokirjastojen asentamiseen valtuutetut käyttäjät ja säännöt

Critical
High
Normal
Low

Ohjelmistojen hallinnoimattomat asennukset tietokoneille voivat johtaa haavoittuvuuksiin ja tietoturvahäiriöihin.

Organisaation olisi määriteltävä, minkä tyyppisiä ohjelmistoja tai päivityksiä kukin käyttäjä voi asentaa. Ohjeet voivat sisältää mm. seuraavia reunaviivoja:

  • vain erikseen nimetyt henkilöt saavat asentaa laitteille uusia ohjelmia
  • aiemmin erikseen turvalliseksi määriteltyjä ohjelmia saa asentaa kuka tahansa
  • tiettyjen ohjelmistojen käyttö voi olla mahdotonta kaikille
  • olemassa olevien ohjelmistojen päivitykset ja tietoturvakorjaukset ovat sallittuja asentaa kaikille
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.6.2: Restrictions on software installation
ISO 27001
DE.CM-5: Unauthorized mobile code detection
NIST
No items found.