Kriittisille verkkopalveluille on määritelty vaaditut turvajärjestelyt

Critical
High
Normal
Low

Kriittisten verkkopalvelujen tarvitsemat turvajärjestelyt, kuten turvallisuusominaisuudet, palvelutasot ja hallintavaatimukset, on huolellisesti määritelty ennakkoon. Verkkopalveluja ovat mm. liitännät, verkot ja verkon turvallisuusratkaisut (esim. palomuurit).

Verkkopalvelujen turvallisuusominaisuudet voivat olla mm. seuraavanlaisia:

  • vaadittu turvallisuuteen liittyvä teknologia, kuten todennus, salaustekniikka ja verkkoyhteyden hallintakeinot
  • verkkopalvelujen suojatun yhteyden edellyttämät tekniset parametrit
  • verkkopalvelun käyttökriteerit, jotka rajoittavat pääsyä verkkopalveluun tai sovelluksiin tarvittaessa
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.2: Security of network services
ISO 27001
15.2.1: Monitoring and review of supplier services
ISO 27001

Langattoman verkon suojaaminen

Critical
High
Normal
Low

Langattoman verkon käyttö on suojattu riittävillä avaimilla ja yhteysliikenne verkon reitittimeen on salattu. Vieraskäyttöön tarkoitettu langaton verkko on eristetty yrityksen omasta sisäisestä verkosta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I05: Langattomat verkot
Katakri
13.1.2: Security of network services
ISO 27001

Kriittisten laitteiden tai verkkopalvelujen hankkiminen useaa reittiä

Critical
High
Normal
Low

Kun esimerkiksi tietoliikenneverkon vikasietoisuus on kriittistä, sitä voidaan parantaa entisestään hankkimalla verkon peruspalvelut useampaa reittiä ja useamman palveluntuottajan kautta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.2: Security of network services
ISO 27001
ID.BE-4: Dependencies and critical functions
NIST
No items found.