Palvelujen tuottamisen yhteydessä muodostuvan tietoaineiston rekisteröinti

Critical
High
Normal
Low

Muun kuin asiankäsittelyn yhteydessä muodostuvan tietoaineiston hallinta on järjestettävä siten, että tietoaineistosta muodostettavat asiakirjat ovat haettavissa jollakin tietokokonaisuudet yksilöivällä tunnuksella, jotta tiedot voidaan antaa siihen oikeutetulle vaivattomasti.

Viranomaisen on rekisteröitävä palveluja tuotettaessa muodostuvat asiakirjat ja muut tiedot viipymättä siten, että niiden muodostuminen palvelua tuotettaessa voidaan jälkikäteen todentaa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6 luku, 27 §: Tietoaineistojen hallinta palveluja tuotettaessa
TiHL
No items found.