Salassapitositoumusten käyttö

Critical
High
Normal
Low

Kaikkien luottamuksellisia tietoja käsittelevien työntekijöiden olisi allekirjoitettava salassapito- tai vaitiolositoumus ennen luottamuksellisen tiedon käsittelyä.

Salassapitositoumuksen tulisi sisältää mm.:

  • luottamuksellisen tiedon selkeä määrittely
  • sitoumuksen oletettu kesto
  • edellytetyt toimenpiteet, kun sitoumus puretaan
  • allekirjoittaneiden vastuut ja toimenpiteet, jotta vältetään luvaton tiedon paljastaminen
  • tiedon, liikesalaisuuksien ja aineettoman omaisuuden omistajuus ja miten tämä liittyy luottamuksellisen tiedon suojaamiseen
  • luottamuksellisen tiedon sallittu käyttö ja allekirjoittaneen oikeudet käyttää tietoa
  • oikeus tarkastaa ja valvoa toimintoja, joihin liittyy luottamuksellista tietoa
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T10: Salassapito- ja vaitiolositoumukset
Katakri
7.1.2: Terms and conditions of employment
No items found.