Ohjeistukset paperitietojen turvalliseen hävittämiseen liittyen

Critical
High
Normal
Low

Sensitiivistä tietoa sisältävät paperit olisi tuhottava sovitusti, esimerkiksi käyttäen katkaisusilppuria tai polttamalla.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.3.2: Disposal of media
ISO 27001
I17: Salassa pidettävien tietojen jäljentäminen - Tulostus ja kopiointi

Prosessi luottamuksellista tietoa sisältävien siirrettävien tietovälineiden turvalliseen hävittämiseen

Critical
High
Normal
Low

Tarpeettomat tietovälineet olisi hävitettävä turvallisella, toimialalla yleisesti hyväksytyllä, tavalla (esimerkiksi polttamalla, silppuamalla tai pyyhkimällä) muodollisten menettelyjen mukaisesti. Turvallista hävittämistä edellyttävät tietovälineet on merkitty selkeästi.

Prosessin mukaisesti hävitettyjen tietojen ei tule olla palautettavissa edes rikosteknisin keinoin.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.3.2: Disposal of media
ISO 27001
11.2.7: Secure disposal or re-use of equipment
ISO 27001
No items found.