Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja
Akatemian etusivu
Ohjeet
Uudistunut Käyttäjätilastot-sivu

Olemme tehneet asiakkaiden ehdotusten perusteella muutoksia Käyttäjätilastot-sivulle. Sivu tarjoaa arvokasta tietoa käyttäjien toiminnoista ja vastuista tilillä. Tässä artikkelissa käydään läpi sekä Yhteenveto- että Kaikki omistukset -sivut ja korostetaan niiden toimintoja ja etuja. Löydät Käyttäjätilastot-sivun vasemmanpuoleisesta valikosta kohdan Lisää alta.

Yhteenveto

Yhteenveto-sivulla on mahdollista tarkastella käyttäjien toimintoja ja omistuksista nopeasti yhdellä silmäyksellä.

  • Käyttäjäluettelo mittareineen: Käyttäjätaso, tehtävien määrä, dokumentaatio ja heidän omistamat ohjeet. Tämä kattava näkymä mahdollistaa kunkin käyttäjän työmäärän ja vastuualueiden tarkastelun nopeasti.
  • Tehtävän edistyminen: Seuraa kullekin käyttäjälle annettujen tehtävien edistymistä. Visuaaliset mittarit antavat yhdellä silmäyksellä tietoa tehtävien statuksesta.
  • Huomiota vaativat asiat: Tarkastele nopeasti, onko käyttäjällä kohteita, jotka vaativat välitöntä huomiota, kuten erääntyneitä tehtäviä tai dokumentointikohteita Tämä ominaisuus auttaa tunnistamaan huomiota vaativat kohteet.

Kaikki omistukset

Kaikki omistukset -sivulla on yksityiskohtainen näkymä omistuksista, jolloin kutakin kohdetta voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti.

  • Käyttäjän tiedot: Pääset käsiksi tietoihin kullekin kohteelle osoitetusta käyttäjästä, mikä helpottaa yleiskuvan kartoittamista.
  • Kohteen tiedot: Näet kunkin kohteen tarkat tiedot, kuten tyyppi, tila, teema, politiikka, määräpäivä ja tarkistus. Nämä kattavat tiedot tarjoavat kontekstia ja selkeyttä, mikä mahdollistaa omistajuuden tehokkaan hallinnan ja seurannan.
  • Monipuoliset suodatusvaihtoehdot: Hyödynnä monipuolisia suodatusvaihtoehtoja räätälöidäksesi näkymän tiettyjen kriteerien perusteella. Voit esimerkiksi suodattaa omistuksia nähdäksesi kaikki tietylle käyttäjälle osoitetut kohteet, jolloin saat tarkemman kuvan yksittäisen käyttäjän vastuista ja työmäärästä.
Näet suodatusvaihtoehdot listan yläpuolella.

Sisältö

Jaa artikkeli