Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>

Autamme luomaan digitaalisesti ja turvallisesti toimivia organisaatioita

Digiturvamallin tarjoaa Agendium Oy, 2013 perustettu suomalainen, tietosuojaan erikoistunut ohjelmistoyritys.
Kokeile ilmaiseksi

Agendium Oy on perustettu vuonna 2013 kehittämään helppokäyttöisiä digityökaluja haastaviin sisällönhallinta- ja yhteistyöongelmiin, joita organisaatiot kohtaavat. Alkuvuodesta 2016 aloitimme pääpainoisen työskentelyn digiturvan parissa. Yritysten toiminta digitalisoituu vauhdilla, ja sääntely seuraa perässä. Organisaatioiden on pystyttävä kehittämään uusia toimintatapoja tavoilla, joissa hallinta säilyy ja esimerkiksi lainsäädännön tuomat vaatimukset ja riskit huomioidaan tarpeeksi uskottavasti.

Lyhyesti sanottuna tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä oikeaoppisesti. Tietoturva tarkoittaa organisaation eri tietovarantojen turvaamista niin, että vain ne ovat saatavilla oikeille ihmisille. Nämä ovat jokaiselle nykyajan tietotyöläiselle tärkeitä teemoja - osa jokaisen meidän arkea. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät teemat ja vaatimukset ovat lopulta loogisia ja ymmärrettäviä. Keväällä 2018 sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) nostaa näitä teemoja entistä tärkeimmiksi lisätessään meidän kaikkien oikeuksia omiin tietoihimme ja samalla velvoittaen organisaatiota käsittelemään niitä entistä vastuullisemmin. Tietosuoja-asetus tuo organisaatioissa johdon agendalle kysymyksen - kuka meillä tekee mitä tietosuojan eteen?

Vielä pari vuotta sitten avustavia työkaluja tietosuojan hallintaan ei juurikaan ollut. Tietosuojavastaavat ja muut tietosuojan avainhenkilöt pystyivät turvautumaan konsultointiin, koulutuksiin, itsearviointihäkkyröihin tai hankalakäyttöisiin työkaluihin, jotka ratkaisivat jonkin osan työstä. Me halusimme tehdä jotain selkeää, joka lähtee ratkaisemaan perimmäistä ongelmaa - kuinka voimme rajallisilla resurseilla ottaa haltuun meille tärkeimmät tietosuojatyön osa-alueet.

Tietosuojamallista syntyi opastava, mukautuva ja yhteistyötä tukeva alusta tietosuojatyöhön, jonka avulla päätetään tietosuojan parissa valvottavat asiat ja hoidetaan niitä uskottavasti, mutta samalla kustannustehokkaasti. Mallin taustalla näkyy 25v kokemuksemme ketterien digityökalujen rakentamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta. Tietosuojamallin kehittämisen myötä olemme huomanneet entistä vahvemmin, että ainoa toimita tap tietosuojan toteuttamiseen on saada se osaksi arkea yhteistyössä toimivan IT-hallintaa ja tietoturvan kanssa. Tietosuoja ei ole hallinnollista paperisotaa, vaan fiksuja arjen toimenpiteitä mm. tietojärjestelmien, pääsyoikeuksien ja henkilötietojen käyttämisen parissa. Kun tietosuoja ymmärretään oikein, se on organisaatiolle parempaa laatua ja kilpailukykyä tuottava tekijä.

Lähtekää mukaan luomaan parempaa tietosuojaa juuri teille sopivalla tavalla.

Aleksi ja Ismo, Agendium Oy:n perustajat

Ota yhteyttä avainhenkilöihimme

Tavoitat koko tiimimme yleisistä osoitteista tai avainhenkilömme suoraan.
Tukenasi palvelun käytössä

Tietosuojamalli-tiimi

Yleisiin tukiyhteydenottoihin ja kysymyksiin saat nopeiten vastauksen täältä!

+358 10 231 6010
        

perustaja & toimitusjohtaja

Ismo Paananen

Ismolla on 15v kokemus tietojärjestelmistä, joissa tietoturva ja tietosuoja ovat kriittisiä.

Certified Information Privacy Technologist - CIPT

+358 40 728 8299
        

perustaja & MarkkinointiJohtaja

Aleksi Pulkkanen

Aleksi on tietosuojajuridiikan sekä ketterien ja turvallisten pilvipalveluiden kehittämisen asiantuntija.

Certified Information Privacy Professional - CIPP/E

+358 44 358 1817