Demo: Tietosuojatyön esimerkkejä Digiturvamallissa

Osa videokurssia
Tietosuojavaatimukset haltuun fiksulla digiturvasuunnitelmalla

Tietosuojatyön pääominaisuuksia Digiturvamallissa:

  • Oman henkilötietojen käsittelyn dokumentointi - lopputuloksena mm. raportit "Seloste käsittelytoimista" - sekä "Tietosuojaselosteet"
  • Riskien hallinta - Tärkeitä ovat prosessit tietoturvariskien hallintaan sekä tietosuojan vaikutustenarviointien toteuttamiseen
  • Kumppanihallinta - esimerkiksi järjestelmätoimittajien sekä henkilötiedon käsittelijöiden tunnistaminen, sopimustilanteen käsittely sekä tietosiirtojen perusteiden dokumentointi
  • Henkilöstön ohjeistus - automatisoidun prosessin luominen tietosuojaohjeiden hyväksymiseen suoraan Teams-ympäristössä
  • Raportointi - tietosuojalainsäädännön tai standardien vaatimien kuvausten automatisoitu muodostaminen

Jaa kurssi

Akatemian etusivu
Videot
ISO 27701: Demo: Tietosuojatyön esimerkkejä Digiturvamallissa