Akatemian etusivu
Blogit
Inhimillinen suojakerros: Henkilöstö organisaation turvana kyberuhkia vastaan

Nykypäivän jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassa arkaluonteisten tietojen ja digitaalisen omaisuuden suojaamisesta on ensisijaisen tärkeää kaikille organisaatioille. Vaikka edistyneillä teknologioilla ja teknisillä järjestelmillä on ratkaiseva rooli suojauksessa, organisaation turvallisuuteen vaikuttaa valtavasti henkilöstö, usein aliarvioitu ja korvaamaton suojakerros. Palomuurien ja salausprotokollien rinnalla inhimillinen elementti voi ratkaista onnistumisen organisaation tietoturvassa.

Inhimilliset erehdykset ovat usein tietoturvaloukkausten ytimessä

Viimeaikaiset tilastot tuovat selvästi esiin suuria ongelmia, jotka liittyvät siihen, kuinka moni organisaatio käsittelee kyberturvallisuutta. Vuonna 2023 noin 70 % tietoturvaloukkauksista johtui inhimillisistä virheistä. Taloudellisesta näkökulmasta tällä on suuri vaikutus organisaatioihin. Kyseisten loukkausten korjaaminen maksoi ennätyksellisen paljon, vuonna 2022 keskimäärin lähes 4,35 miljoonaa dollaria per loukkaus.

Vain 11 % organisaatioista vaivautui opettamaan työntekijöilleen tietoturvasta vuonna 2020, jonka johdosta suuri osa työntekijöistä voi olla epätietoisia päivittäisen työnsä riskeistä tai turvallisista toimintatavoista. Esimerkiksi tietojenkalasteluhyökkäykset aiheuttivat kolmasosan tietomurroista. Myös etätyön lisääntyminen aiheutti tietoturvaan liittyviä ongelmia 20 %:lle yrityksistä, mikä osoittaa, että organisaatioilla riittää parannettavaa tämän osa-alueen ohjeistuksissa ja koulutuksissa.

Työntekijöiden tietoisuuden merkitys tietoturvassa

Kun tavoitteena on pitää organisaatio suojattuna, työntekijät ovat ensimmäinen kerros toimintanne ja kyberuhkien välissä. Työntekijöiden koulutus ei tarkoita vain sääntöjen noudattamista, vaan pikemminkin tietoisuutta ja valmiutta puolustautua kyberuhkia vastaan.

Monissa loukkaustapauksissa työntekijät eivät ole edes tietoisia tekemästään virheestä, jolla voi olla suuri vaikutus organisaation turvallisuuteen. Tosielämän esimerkit osoittavat, että juuri  työntekijöiden yksinkertaiset virheet, kuten väärän linkin napsauttaminen , salasanan kirjoittaminen muistilapulle tai muiden tärkeiden tietojen jakaminen vahingossa, voivat aiheuttaa suuria tietoturvaongelmia. Siksi organisaation turvallisuuden kannalta on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, mitä he milloinkin tekevät ja millaisia tietoja he käsittelevät.

Luomalla kulttuurin, jossa jokainen pysyy jatkuvasti valppaana, organisaatiot auttavat työntekijöitään toimimaan aktiivisesti suojautuessaan jatkuvasti muuttuvilta ja kehittyviltä kyberuhkilta ja rakentamaan "ihmispalomuuria".

Kuinka kehittää kattavat tietoturvaohjeet?

Voit lisätä työntekijöiden tietoisuutta luomalla heille kattavat ohjeet, joita työntekijöiden on helppo noudattaa. Kuvittele, että nämä ohjeet ovat opas kaikille organisaation jäsenille.

On tärkeää luoda ohjeita, jotka ovat olennaiset ​​ihmisten päivittäisten työtehtävien kannalta. On olemassa monia ohjeita, jotka koskevat kaikkia työntekijöitäsi, mutta osa ohjeista voi olla myös sellaisia, jotka koskevat vain tiettyjä työntekijäryhmiä.

Älä vain jaa pitkää dokumenttia, jossa on kymmeniä sivuja ohjeita. Työntekijöillesi antamillasi säännöillä ja ohjeilla tulee olla merkitystä heidän roolinsa ja vastuutasonsa kannalta.

Toinen keskeinen näkökulma ohjeiden vaikuttavuudessa on pitää nämä säännöt selkeinä, helposti löydettävissä ja aina ajan tasalla. Alla olevassa kuvakaappauksessa näet esimerkin selkeästi määritellystä ohjeesta, joka määrittää hyväksytyt toimintamallit selkeänä listauksena.

Kuten edellä mainittiin, selkeiden ja helposti sisäistettävien ohjeiden tekeminen varmistaa, että työntekijät voivat helposti soveltaa niitä päivittäisessä toiminnassaan. Selkeän ja yksinkertaisen kielen käyttäminen, teknisen jargonin välttäminen ja esimerkkien tarjoaminen voivat yksinkertaistaa monimutkaisia ​​käsitteitä. Lisäksi visuaalisten elementtien, kuten kuvien tai kaavioiden, lisääminen voi auttaa työntekijöitä ymmärtämään ja muistamaan aiheet paremmin.

Jakamalla monimutkaiset ideat pieniin, helposti ymmärrettäviin osiin, organisaatiot antavat työntekijöilleen mahdollisuuden ymmärtää ohjeet vaivattomasti ja muuttaa kirjoitetut ohjeet todellisiksi käytännöiksi, jotka edistävät turvallisemman ympäristön toteutumista.

Alla on esimerkki siitä, kuinka voit käyttää tosielämän case-esimerkkiä ymmärtääksesi paremmin "selaimen valintaa ja ajantasaisuus" -ohjetta, jonka organisaatio on asettanut työntekijöilleen.

Koska ohjeiden jakelu työntekijöille on erittäin tärkeää, tässä esimerkkejä aiheista, jotka tulisi sisällyttää jaeltaviin ohjeisiin:

 • Käytä vahvoja ja uniikkeja salasanoja jokaiselle tilille
 • Ole varovainen kun klikkaat tuntemattomia linkkejä tai sähköpostin liitteitä
 • Pidä työlaitteet ja ohjelmistot ajan tasalla uusimpien tietoturvapäivitysten avulla.
 • Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista, ellei se ole välttämätöntä.
 • Raportoi kaikki epäilyttävät sähköpostit tai tapahtumat organisaation IT-osastolle
 • Ota monivaiheinen tunnistautuminen käyttöön aina kun mahdollista
 • Muista fyysinen turvallisuus, kuten työpisteen lukitseminen, kun olet poissa työpöydän äärestä
 • Lue ohjeet säännöllisesti tai osallistu säännöllisiin tietoturvakoulutuksiin pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista uhista ja parhaista käytännöistä

Kuinka jaella ohjeita koko organisaatiolle?

Esittelemme seuraavaksi, miten voit jaella tärkeitä turvallisuusohjeita työntekijöille. Tässä vaiheessa on tärkeää, että johtajat näyttävät esimerkkiä ohjeiden noudattamisessa. Näin työntekijöille välittyy aito viesti niiden tärkeydestä.

Sääntöjen ja ohjeiden jakamiseen on monia kanavia. Voit valita niistä organisaatiollesi sopivimmat:

 • Koulutustilaisuudet: Järjestä säännöllisiä koulutustilaisuuksia joko paikanpäällä tai virtuaalisten alustojen kautta ohjeiden kouluttamista varten. Näihin istuntoihin voi sisältyä interaktiivisia elementtejä työntekijöiden aktiiviseen osallistumiseen.
 • Personoitu ohjekirja: Luo kokoelma sääntöjä ja ohjeita, jotka työntekijät hyväksyvät. Tällaisesta ohjekirjasta työntekijät voivat helposti tarkistaa ohjeet milloin tahansa tarvittaessa uudelleen. Alla kuvankaappaus esimerkistä:
Community Verified icon
 • Sähköpostit: Lähetä säännöllisesti sähköpostipäivityksiä tai uutiskirjeitä, joissa korostetaan tärkeitä ohjeita, jaetaan tärkeitä uutisia ja annetaan vinkkejä turvallisempaan työympäristöön.
 • Webinaarit ja työpajat: Järjestä webinaareja tai työpajoja, jotka keskittyvät tiettyihin aiheisiin. Tämä muoto mahdollistaa syvemmät keskustelut ja Q&A-istunnot.
 • Verkko-oppiminen: Kehitä (tai osta sopivalta palveluntarjoajalta) kiinnostavia ja vuorovaikutteisia verkko-oppimismoduuleja, joita työntekijät voivat käyttää milloin tahansa. Tämä muoto mahdollistaa omatoimisen oppimisen, ja voi sisältää tietokilpailuja tai simulaatioita ymmärtämisen ja paremman muistin vahvistamiseksi.
 • Sosiaalisen median alustat: Hyödynnä sosiaalisen median alustojen käyttöä pienten tietoturvavinkkien, -päivitysten ja menestystarinoiden jakamiseen. Kannusta työntekijöitä jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään. On esimerkiksi monia YouTube-kanavia, joissa on vinkkejä tietoturvaan liittyen.
 • Säännölliset muistutukset: Lähetä säännöllisiä muistutuksia eri kanavien kautta. Tämä vahvistaa ohjeiden muistamista. Nämä muistutukset voivat olla lyhyitä viestejä, ponnahdusikkunoita yrityksen laitteissa tai jopa tekstiviestejä.
 • Intranet: Luo yrityksen intranetissä oma osio ohjeita ja sääntöjä varten. Tämä voi sisältää asiakirjoja, videoita ja paljon muuta, mikä tarjoaa työntekijöille helpon pääsyn tärkeisiin tietoihin.
 • Pelillistäminen: Esittele pelillisiä oppimiskokemuksia, joissa työntekijät voivat osallistua turvallisuuteen liittyviin haasteisiin tai tietokilpailuihin. Tämä lähestymistapa tekee oppimisprosessista nautinnollisen ja lisää sitoutumista.
 • Julisteet ja muut visuaaliset elementit: Luo mielenkiintoisia julisteita, jotka korostavat tietoturvaohjeita. Näytä nämä materiaalit yleisissä tiloissa, kuten taukohuoneissa, käytävillä tai työasemien lähellä parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi. Keino ei ole kovin tehokas organisaatioissa, joissa työskennellään paljon etänä.

Työntekijöiden tietoisuuden lisäämisen keinoja valittaessa on otettava huomioon esimerkiksi ympäristö, jossa työntekijät yleensä ovat. Työskenteleekö valtaosa toimistolla vai etänä? Matkustavatko työntekijät paljon? Käsittelevätkö he paljon arkaluonteista tietoa säännöllisesti? Varmista, että kaikki eivät vain klikkaa sääntöjä hyväksytyksi, vaan myös todella ymmärtävät ne ja sitoutuvat niihin. Se tekee työympäristöstä turvallisemman kaikille.

Kuinka seurata koko tietoisuusprosessia?

Jos haluat varmistaa työntekijöiden tietoisuuskoulutuksen onnistumisen, sinun tulee seurata todellista edistymistä. Tämä koskee myös organisaatiotasi, jos aiotte saavuttaa esimerkiksi ISO 27001 -sertifikaatin. Monet kansainväliset tietoturvastandardit ja -sertifikaatit edellyttävät todisteita työntekijöiden tietoisuudesta ja koulutuksen toteuttamisesta.

Myös tähän teemaan löytyy monenlaisia toteutusvaihtoehtoja. Tässä on luettelo vaihtoehdoista työntekijöiden tietoisuuskoulutuksen seurantaan:

 • Verkkokoulutusalustat (seuraa edistymistä, suoriutumisasteita ja tietokilpailutuloksia koulutustyökalujen tarjoajien verkkoalustojen kautta tai luo omia tietokilpailuja ja arviointeja)
 • Ohjeiden hyväksymisen seuranta (käytä työkalua, jonka avulla työntekijät voivat merkitä ohjeet luetuiksi ja hyväksytyiksi säilyttääkseen yleiskatsauksen)
 • Tietojenkalastelu-simulaatiot (simuloituja harjoituksia työntekijöiden käytöksen arvoimiseksi)
 • Kyselyt ja palautteen kerääminen
 • Työpajat
 • Työntekijöiden osallistumismittarit (seuraa läsnäolo- ja sitoutumistasoja live-istuntojen aikana)
 • Skenaariopohjaiset koulutushavainnot (toteuta ja tarkkaile käytännön skenaariopohjaisia ​​koulutustilaisuuksia)
 • Käyttäjän manipuloinnin testit (luo testejä manipulointialttiuden arvioimiseksi.)
 • Säännölliset auditoinnit (organisaation yleisen tietoturvan arvioimiseksi)

Nämä interaktiiviset työkalut toimivat mittareina, jotka varmistavat, että tiedot siirtyvät työntekijöille ja niitä osataan soveltaa. Jatkuva seuranta ja osaamisen parantaminen on pääosassa tietoisuuden parantamisessa ajan mittaan. Kyse ei ole vain sääntöjen lukemisesta kertaalleen. Se on jatkuvaa oppimista ja harjoittelua organisaation suojelemiseksi.

Henkilöstön koulutus investointina

Henkilöstön kouluttamisesta saattaa herätä kysymys, miksi ajan ja resurssien käyttäminen tietoturvakoulutukseen on niin tärkeää? Kouluttamista kannattaa ajatella koko organisaation suojeluna kouluttamisen sijaan. Koulutuksen tarkoitus on parantaa organisaation kykyä torjua kyberhyökkäyksiä.

On hyvä ymmärtää, että jos tiimisi osaa käsitellä asioita, se auttaa sinua säästämään rahaa pitkällä aikavälillä vähentämällä turvallisuusongelmien ja korkeisiin kustannuksiin johtavan vaaratilanteen riskejä. Kuten ehkä muistat artikkelin alusta, tapaukset voivat olla erittäin kalliita esimerkiksi järjestelmien korjaamiseen, kadonneiden tietojen palauttamiseen ja organisaatiosi lakien noudattamisen varmistamiseen liittyvien kulujen vuoksi.

Kun arkaluontoiset tiedot paljastuvat, se voi vahingoittaa organisaatiosi mainetta ja johtaa asiakkaiden luottamuksen menettämiseen tai tuleviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Suorien kustannusten lisäksi organisaatiosi saattaa kokea korkeampia kyberturvavakuutusmaksuja ja joutua investoimaan enemmän tulevien vaaratilanteiden estämiseen. Siksi ennakoiva investointi tietoturvatietoisuuteen on perusta vahvan ja turvallisen organisaation tulevaisuuden rakentamiseksi.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että organisaation turvallisuus digitaalisessa maailmassa vaatii paljon enemmän kuin pelkkiä hyviä teknisiä käytäntöjä. Tämän blogin tarkoitus on korostaa työntekijöiden roolia organisaation turvallisuuden kannalta.

Luvut osoittavat, että inhimilliset virheet johtavat usein tietomurtoihin, mikä taas osoittaa tietoisuuden tarpeen. Viestimällä selkeästi suuntaviivat ja investoimalla työntekijöiden koulutukseen organisaatiot antavat henkilöstölle mahdollisuuden edistää turvallisempaa ympäristöä.

Helposti ymmärrettävien ohjeiden kehittäminen ja koulutukseen panostaminen ovat kyberuhkia vastaan ​​puolustautumisen perusta. Oppimisen seuraaminen ja työntekijöiden sitoutuminen varmistaa, että he eivät vain saa tietoa, vaan myös tekevät siitä osan tottumuksiaan, mikä luo vahvan suojan organisaatiolle.

Sisältö

Jaa artikkeli