Digiturvamalli-tietopalvelujen käyttöehdot

Agendium Oy päivittänyt ehtoja viimeksi 12.1.2020.

Tiivistelmä ehdoista

Tietosuojamalli.fi tarjoaa tietosuoja aiheisia foorumi ja tietopalveluja. Fakta ja Akatemia tietopalvelut tarjoavat Agendium Oy:n virallisista ja asiantuntija lähteistä keräämää tietosuoja tietoa jota voit käyttää vapaasti hyväksesi tietosuoja kysymyksiä pohtiessasi. Agendium Oy ei kuitenkaan voi taata tietojen ja neuvojen ajantasaisuutta ja tarkkuutta, eikä ota vastuuta niiden perusteella tehdyistä päätöksistä. Myöskään käyttäjien ja Agendiumin Oy:n moderaattorien Yhteisö- foorumilla keskusteluissa jakamat tiedot ja mielipiteet eivät ole vastikkeettomia lakineuvoja tai virallisia kannanottoja, ja käytä niitä siis vain harkiten ja itse parhaaksi katsomallasi tavalla. Tutustu tarkasti alla oleviin täydellisiin käyttöehtoihin.

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Agendiumin Oy:n yllläpitämillä nettisivuilla akatemia.tietosuojamalli.fi (jäljempänä “Akatemia”), fakta.tietosuojamalli.fi (jäljempänä “Fakta”) ja yhteiso.tietosuojamalli.fi (jäljempänä “Yhteisö”) tarjoamiin palveluihin (jäljempänä yhdessä “Nettisivut” tai “Nettisivujen palvelut”). Nettisivut omistaa ja niitä hallinnoi Agendium Oy. Nettisivujen palveluiden käyttö edellyttää että hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja sekä Yhteisön ohjesääntöjä. Palveluiden käyttö edellyttää lisäksi sitä että hyväksyt Nettisivujen Tietosuojakäytännön.

2. Lyhyt esittely tietopalveluista

Tietosuojamalli-yhteisö - https://yhteiso.tietosuojamalli.fi

Keräämme yhteen tietosuojan kanssa painivia ihmisiä keskutelemaan hyvistä käytännöistä, kysymään haasteista tai jakaakseen omia kokemuksia muille!

Yleistä tietosuojafaktaa - https://fakta.tietosuojamalli.fi

Keräämme yhteen virallisia tietosuojalähteitä helposti hyödynnettävässä muodossa.

Tietosuojamalli-akatemia - https://akatemia.tietosuojamalli.fi

Tietosuojamalli-akatemia tarjoaa ohjeita sekä Tietosuojamallin tehokkaaseen hyödyntämiseen että laajemmin tietosuojatyöhön ja oikeaoppiseen henkilötietojen käsittelyyn.

3. Yhteisö

Yhteisö on tietosuoja-aiheinen foorumi jonka sisällön tuottavat Yhteisöön rekisteröityneet käyttäjät. Rekisteröityessäsi Yhteisöön hyväksyt ja sitoudut noudattamaan Yhteisön ohjesääntöjä. Kaikki käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Käyttäjätunnuksen luonut henkilö vastaa tunnuksella tehdyistä toimista.

Jos olet rekisteröitymätön käyttäjä, hyväksyt ja sitoudut silti noudattamaan näitä Käyttöehtoja käyttäessäsi Yhteisö palvelun rekisteröitymättömille tarjolla olevia osia.

3.1. Yhteisön sisältö

Agendium Oy ei vastaa käyttäjien Yhteisössä jakamien näkemysten, tietojen tai neuvojen virheettömyydestä tai oikeellisuudesta. Agendium Oy:n tiimi ja Agendium Oy:n valitsemat moderaattorit voivat ottaa osaa Yhteisön keskusteluun, mutta Agendium Oy ei takaa heidän näkemystensä virheettömyyttä tai oikeellisuutta.

Käytä siis Yhteisön sisältöä harkiten ja itse parhaaksi katsomallasi tavalla. Erityisesti tietosuojakäytäntöön liittyvät lain tulkinnat ja mielipiteet tulee ymmärtää käyttäjien omina näkemyksinä, ei vastikkeettomina lakineuvoina. Älä siis pohjaa yrityksesi tai yhdistyksesi tietosuojakäytäntöön liittyviä päätöksiä Yhteisön sisältöön.

Lisäämäsi sisältö (teksti, kuvat yms.) ei saa rikkoa tekijänoikeuksia tai olla muuten Suomen lain vastaista. Älä siis myöskään linkitä tekijänoikeuksia tai lakia rikkovaan sisältöön. Agendium Oy pidättää oikeuden, mutta ei ota vastuulleen, kieltää, poistaa sisältöä jonka se katsoo rikkovan näitä Käyttöehtoja tai on millä tahansa muulla tavalla vahingollista tai paheksuttavaa. Agendium.com voi myös oman harkintansa mukaisesti sulkea tai jäädyttää käyttäjätilejä.

Agendium Oy ei ota vastuulleen tarkastaa Yhteisöön syötettyä sisältöä, eikä takaa että käyttäjien sisältöön liittämät tiedosto tai linkit ovat turvallisia ja vapaita haittaohjelmista.

3.2. Käyttäjien Yhteisöön luoman sisällön lisenssi

Yhteisöön käyttäjien luoma sisältö tarjotaan Yhteisössä Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported -lisenssillä.

Käyttäjien tuottamaa sisältöä voidaan siis kopioida, muokata, käyttää uuden sisällön pohjana ja jakaa millä tahansa kanavalla ja missä tahansa muodossa, seuraavien ehtojen alaisuudessa; 1) sisällön luoja saa asiallisen tunnustuksen, mukana on linkki käytettyyn lisenssiin, ja sisältöön tehdyistä muutoksista on ilmoitettu; 2) käyttö ei ole kaupallista; ja, 3) muokattu ja alkuperäiseen sisältöön pohjautuva sisältö jaetaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen sisältö.

3.3. Yhteisön viestiominaisuuden käyttö

Yhteisö palvelun viestiominaisuuksia ei saa väärinkäyttää. Väärinkäyttöä on esimerkiksi mainostustarkoituksessa käyttäjille lähetetyt viestit tai Käyttöehtojen vastaisen sisällön jakaminen.

4. Fakta- ja Akatemia-palvelut

Fakta- ja Akatemia-palvelut tarjoavat käyttäjille tietosuojaan ja EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvää sisältöä. Fakta- ja Akatemia-palveluiden tarjoama sisältö on Agendium Oy:n eri lähteistä kuratoimaa tietoa, jota käyttäjät voivat hyödyntää näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

4.1. Fakta- ja Akatemia-palveluiden sisällön lisenssi

Fakta- ja Akatemia-palveluiden sisältö tarjotaan Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International (CC BY-NC-ND 4.0) -lisenssillä. Lyhyesti sanottuna, saat jakaa tai kopioda sisältöä vapaasti missä tahansa kanavassa, kunhan linkität palveluntarjoajaan (www.tietosuojamalli.fi) et tee materiaalista johdannaistöitä etkä käytä sitä kaupallisiin tarkoituksiin.

4.2. Fakta ja Akatemia palveluiden sisältö

Fakta- ja Akatemia-palveluiden sisältö on luotu käyttämällä useita eri asiantuntijoita, lähteitä, analyysejä sekä virallisia asetuksia. Agendium Oy:n pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Agendium Oy ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Tarjotut ohjeet, tehtävät, kannanotot ja arviot ovat palveluntarjoajan näkemyksiä, jota jokaisen käyttäjän tulee soveltaa itselleen parhaalla tavalla. Agendium ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä.

Fakta- ja Akatemia-palveluiden perustana oleva informaatio voi muuttua ja kehittyä nopeastikin erilaisten toimijoiden kannanottojen ja sovellusohjeiden myötä. Agendium Oy pyrkii pitämään sisällön mahdollisimman ajantasaisena, mutta ei sitoudu ilmoittamaan Fakta- ja Akatemia-palveluiden sisältöön tehtävistä muutoksista ennakkoon.

5. Vastuuvapauslauseke

Agendium Oy tai sen työntekijät eivät vastaa Yhteisö-, Fakta- ja Akatemia-palveluiden sisällön perusteella luotujen tietosuojakäytäntöjen tuloksista, vaikutuksista tai esimerkiksi käyttäjän tietosuoja- tai tietoturvavahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita käytäntöjen soveltamisesta voi aiheutua.

Suunnitellessaan omia tietosuojatoimenpiteitä, käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa sekä arvioonsa henkilötietojen käsittelyn aiheuttamasta riskistä. Asiakas vastaa tietosuojakäytäntöjensa muodostamisesta, niiden avulla saavutettavista tuloksista sekä muista seurauksista.

6. Kolmannen osapuolen palvelut

Nettisivujen Palvelut saattavat sisältää yhteyksiä ja linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja ja käytäntöjä. Koska Agendium Oy ei voi valvoa kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, se ei myöskään voi ottaa vastuuta tällaisten muiden palveluiden sisällöstä ja käytännöistä tai niiden käyttäjille suorasti tai epäsuorasti aiheuttamasta vahingosta tai menetyksestä.

7. Henkilötiedot ja tietoturva

Henkilötietojen käsittely palveluiden yhteydessä on kuvattu osiossa Yksityisyys. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmien tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja Nettisivujen Tietosuojakäytäntöön sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten ota yhteyttä Agendium tiimiin. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat tai Tietosuojakäytäntöön sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

9. Käyttöehtojen muutokset

Agendium Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Agendium Oy informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Nettisivujen palveluita. Käyttäjän tulee lopettaa Palveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska Agendium Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palveluissa.

Oletko valmis aloittamaan?

Pääset kokeilemaan ilmaiseksi 7 päivää vaikka heti.

Kokeile 7pv