Kanta-palvelujen käytön valvonta

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.
OmavalvontaOmOmavalvonta

Kanta-palvelujen käytön valvonta

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.
OmavalvontaOmOmavalvontaKanta-palvelujen käytön valvonta

Kanta-palvelujen käytön valvonta

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Kanta-palveluihin arkistoitavan tiedon valvonta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on varmistetta, että Kanta-palveluihin arkistoidaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereihin kuuluvia potilas- ja asiakasasiakirjoja.

Henkilöstön informointi seurannasta ja seuraamuksista

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation henkilöstön on oltava tietoisia tietojenhakuun ja käsittelyyn liittyvästä seurannasta sekä väärinkäytösten seuraamuksista.

Kanta-palveluista tehdyn tietojenhaun valvonta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on kuvattava, kuinka Kanta-palveluista haettujen asiakas- tai potilastietojen käyttöä seurataan. Tämä koskee erityisesti ns. hätätilahaun käyttöä, erityissuojattavien tietojen hakua ja käyttöä sekä ilman teknistä hoitosuhteen varmistusta (ns. erityinen syy) tehtyjä hakuja.

Kanta-palveluiden yleisen käytön valvonnan kuvaaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatiolla on oltava kuvaus toimintamallista, jonka mukaisesti se seuraa aktiivisesti Kanta-palveluiden käyttöä.

Osana toimintamallia on kuvattava, miten seurataan asiakirjojen arkistoitumista asianmukaisesti ja Kanta-palvelujen lähettämiä virheilmoituksia.

Potilaiden informointi Kanta-palveluista

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on suunniteltava, kuinka potilaiden informointi Kanta-palveluista ja tietojen käytöstä tapahtuu ja on todennettavissa. Liittyvät käytännöt on koulutettava henkilöstölle.

No items found.

Potilaiden informointi Kanta-palveluista

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on suunniteltava, kuinka potilaiden informointi Kanta-palveluista ja tietojen käytöstä tapahtuu ja on todennettavissa. Liittyvät käytännöt on koulutettava henkilöstölle.

Kanta-palveluihin arkistoitavan tiedon valvonta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on varmistetta, että Kanta-palveluihin arkistoidaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereihin kuuluvia potilas- ja asiakasasiakirjoja.

Henkilöstön informointi seurannasta ja seuraamuksista

Critical
High
Normal
Low

Organisaation henkilöstön on oltava tietoisia tietojenhakuun ja käsittelyyn liittyvästä seurannasta sekä väärinkäytösten seuraamuksista.

Kanta-palveluista tehdyn tietojenhaun valvonta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on kuvattava, kuinka Kanta-palveluista haettujen asiakas- tai potilastietojen käyttöä seurataan. Tämä koskee erityisesti ns. hätätilahaun käyttöä, erityissuojattavien tietojen hakua ja käyttöä sekä ilman teknistä hoitosuhteen varmistusta (ns. erityinen syy) tehtyjä hakuja.

Kanta-palveluiden yleisen käytön valvonnan kuvaaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava kuvaus toimintamallista, jonka mukaisesti se seuraa aktiivisesti Kanta-palveluiden käyttöä.

Osana toimintamallia on kuvattava, miten seurataan asiakirjojen arkistoitumista asianmukaisesti ja Kanta-palvelujen lähettämiä virheilmoituksia.