Viikon digiturvauutiset

Tulkkaamme viikottain digiturvauutisia, eli tiivistämme ja teemme johtopäätöksiä selkokielellä.
Cyber Threats to Watch Out for in 2024
Tekoälyn kehittyminen mahdollistaa entistä vakuuttavampien kalastelu- ja disinformaatiokampanjoiden tekemisen. Niiden aiheuttamat riskit tulisi ottaa huomioon riskienarvioinnissa.💡 #tietoturva
1
4 Key Takeaways From New Global AI Security Guidelines
Tekoälyn turvaohjeet korostavat: 🛡️Ennakoivia "suunnittele-turvalliseksi" lähestymistapoja 🔗Tarkkaa valvontaa toimitusketjujen osalta 🔍Tekoälyn riskien käsittelyä #tietoturva
2
Fight or Flight: How to Keep Cyberattacks From Taking Off
Ilmailuala kohtaa nousevia kyberuhkia, mikä ohjaa sijoituksia tietoturvaan. Hallituksen aloitteet ovat avainasemassa puolustuksessa. Painopiste on kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa pitkäaikaista kasvua varten.🔐 #tietoturva
3
How Does NIST's AI Risk Management Framework Affect You?
NISTin AI RMFn merkittävin vaikutus on tarjota ohjausta vastuullisen tekoälyn toteuttamiseen. AI RMF auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan tekoälyyn liittyviä riskejä kokonaisvaltaisesti.🛡️ #tietoturva
4