Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoOmavalvontaJärjestelmien käyttöohjeet

Ohjeiden saatavuuden varmistaminen poikkeustilanteissa

Omavaltontasuunnitelmassa on kuvattava, kuinka varmistetaan ohjeiden saatavuus poikkeustilanteesta huolimatta silloin, kun niitä tarvitaan.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Tietojärjestelmän käyttöohjeiden ja tukipalvelujen kuvaaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Omavalvontasuunnitelmassa on selvitettävä, miten on varmistettu, että tietojärjestelmän käyttäjällä on saatavilla tarpeelliset käyttöohjeet vähintään sillä kielellä, jonka osaaminen on vähimmäisvaatimus työtehtävässä toimimiselle.

Lisäksi omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, millaisia tukipalveluja on saatavissa järjestelmien käytön tueksi ja kuinka käyttäjät saavuttavat nämä tukipalvelut.

Järjestelmien käyttöohjeiden noudattamisen valvonta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava, miten organisaatio varmistaa, että tietojärjestelmiä käytetään valmistajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Käyttöohjeiden päivittäminen ja tiedottaminen muutosten yhteydessä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

On oltava kuvattuna toimintamalli, miten tietojärjestelmien käyttöohjeiden päivittäminen ja jakelu toteutetaan ohjelmistojen versiopäivitysten sekä muiden muutosten yhteydessä.

Tietoturvapolitiikat
Omavalvonta
Järjestelmien käyttöohjeet
Ohjeiden saatavuuden varmistaminen poikkeustilanteissa
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
No items found.
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Omavalvonta
-teemaa sekä
Järjestelmien käyttöohjeet
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Järjestelmien käyttöohjeet

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.