Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoKumppanihallintaToimittajien turvallisuus

Toimittajahallintakokousten järjestäminen digiturvan käsittelemiseksi

Organisaatio käsittelee säännöllisesti digiturvallisuutta kriittisten toimittajien ja muiden kumppanien kanssa toimittajahallintakokouksissa.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Minimivaatimukset kumppaniyrityksille saadakseen pääsy eri tasoiseen tietoon

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Digiturvan minimitasoa koskevat vaatimukset on määritetty luottamuksellista tietoamme käsittelevillä kumppaniyrityksille ja nämä on sisällytetty toimittajasopimuksiin. Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka kriittistä tietoa kumppani käsittelee.

Vaatimusten on järkevää koostua säännöistä ja käytännöistä, joita omassa organisaatiossanne noudatetaan. Voitte jaotella vaatimustasot matalan, keskitason ja korkean riskin toimittajiin.

Kumppanien priorisointi käsitellyn tiedon luottamuksellisuuden perusteella

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on toteutettava kumppanien priorisointi käsitellyn tiedon luottamuksellisuuden perusteella.

Toimittajatyyppien määrittely, joille sallitaan pääsy luottamuksellisiin tietoihin

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Määrittelemme ennakkoon toimittajatyypit, joiden kanssa yhteistyö vaatii pääsyä luottamuksellisiin tietoihin tai niiden käsittelyalueille sekä tätä kautta mm. käsittelysopimusten tekemistä. Tällaisia toimittajatyyppejä voivat olla esim. tietotekniset palvelut, logistiikka, taloushallinto sekä tietotekniset infrastruktuurikomponentit.

Kriteerit korkean prioriteetin kumppaneille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio on määritellyt tärkeiltä kumppaneilta vaaditut sertifioinnit tai noudatettavat standardit. Yleisesti tunnistettuja digiturvaan liittyviä standardeja ovat mm.:

 • ISO 27001 (tietoturvan hallintajärjestelmä)
 • SOC2 (yleinen tietoturva, kutsutaan myös SSAE 16)
 • ISO 27701 (tietosuojan hallintajärjestelmä)
 • ISO 27017 (digiturva pilvipalveluissa) tai ISO 27018 (tietosuoja pilvipalveluissa)
 • muita suosittuja mm. NIST (yleinen), CSA (pilviohjelmistot), PCI DSS (korttimaksaminen)

Esimerkiksi kumppanilta vaadittava sertifiointi voi tehostaa omaa kumppanihallintaa ja toimia hyvänä todisteena kumppanin tietystä tietoturva- tai tietosuojatasosta.

Kriittisille verkkopalveluille on määritelty vaaditut turvajärjestelyt

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kriittisten verkkopalvelujen tarvitsemat turvajärjestelyt, kuten turvallisuusominaisuudet, palvelutasot ja hallintavaatimukset, on huolellisesti määritelty ennakkoon. Verkkopalveluja ovat mm. liitännät, verkot ja verkon turvallisuusratkaisut (esim. palomuurit).

Verkkopalvelujen turvallisuusominaisuudet voivat olla mm. seuraavanlaisia:

 • vaadittu turvallisuuteen liittyvä teknologia, kuten todennus, salaustekniikka ja verkkoyhteyden hallintakeinot
 • verkkopalvelujen suojatun yhteyden edellyttämät tekniset parametrit
 • verkkopalvelun käyttökriteerit, jotka rajoittavat pääsyä verkkopalveluun tai sovelluksiin tarvittaessa

Kriittisten laitteiden tai verkkopalvelujen hankkiminen useaa reittiä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kun esimerkiksi tietoliikenneverkon vikasietoisuus on kriittistä, sitä voidaan parantaa entisestään hankkimalla verkon peruspalvelut useampaa reittiä ja useamman palveluntuottajan kautta.

Tietoteknisten ympäristöjen toimivuuden varmistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietoteknisissä ympäristöissä ja niihin liittyvissä sopimuksissa on huomioitu toiminnan kannalta tärkeiden palveluiden saatavuus häiriötilanteissa.

Tärkeiden palvelujen tietotekniset ympäristöt varmennetaan esimerkiksi kahdentamalla siten, että yksittäisten komponenttien vikaantumiset eivät aiheuta toiminnan edellyttämää palvelutasoa pidempiä käyttökatkoja.

Tietotekniset ympäristöt voidaan varmentaa varavoimalla tai varavoimaliitännöillä siten, että sähkönjakelu voidaan käynnistää riittävän nopeasti ja ylläpitää sitä riittävän ajan suhteessa toiminnan vaatimuksiin.

Tietoliikenteen toimivuuden varmistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietoliikennepalveluissa ja -sopimuksissa on huomioitu toiminnan kannalta tärkeiden palveluiden saatavuus häiriötilanteissa. 

Tärkeiden palvelujen verkkoympäristöt ja tietoliikennepalvelut varmennetaan esimerkiksi kahdentamalla. Tietoliikenne voidaan kahdentaa fyysisesti kahta eri reittiä pitkin kahden eri operaattorin toimesta.

Tärkeissä ympäristöissä varmistetaan, että yksittäisen tietoliikennekomponentin vikaantuminen ei keskeytä palvelun toimintaa.

Erikseen valittuihin työasemiin voidaan esimerkiksi asentaa erillinen tietoliikenneyhteys, jonka kautta voi päästä yleiseen tietoverkkoon.

Sopimusvaiheessa tulisi huomioida myös Suomen ulkopuolisten yhteyksien vikasietoisuus.

Toimitusketjun tietoturvariskien hallinta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio sopii ja toteuttaa yhteisen tietoturvariskien hallintamenettelyn ja prosessit sidosryhmien kanssa.

Tarjottujen digipalvelujen alihankkijoille liittyvät pakolliset tietoturvatavoitteet

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kun organisaatio päättää käyttää toisen pilvipalvelun tarjoajan palveluita omien pilvipalveluidensa tuottamiseen, organisaation on varmistettava, että sen asiakkaiden tietoturvataso säilyy tai ylittyy.

Tämän varmistamiseksi organisaation tulee määritellä tarvittavat turvallisuustavoitteet toimitusketjuun kuuluville alihankkijoille. Näiden tavoitteiden tulisi edellyttää riskienhallinnan suorittamista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käytettyihin pilvipalveluihin liittyvien tietoturvaroolien ja -vastuiden vahvistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kun organisaatio käyttää pilvipohjaista tietojärjestelmää, organisaation tulee ymmärtää ja vahvistaa siihen liittyvät tietoturvaroolit ja -vastuut palvelusopimuksen mukaisesti.

Näihin voi kuulua esimerkiksi seuraaviin vastuisiin liittyviä tehtäviä:

 • Suojaus haittaohjelmilta
 • Kryptografiset ohjaimet
 • Varmuuskopiointi
 • Haavoittuvuuden ja tapausten hallinta
 • Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuustestaus
 • Tunnistus, identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta
Tietoturvapolitiikat
Kumppanihallinta
Toimittajien turvallisuus
Toimittajahallintakokousten järjestäminen digiturvan käsittelemiseksi
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
75: Digiturvallisuusyhteistyö kriittisten toimittajien ja alihankkjoiden kanssa
(
)  
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Kumppanihallinta
-teemaa sekä
Toimittajien turvallisuus
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Toimittajien turvallisuus

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.