Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoOhjelmistokehitysYhteentoimivuus

Salausratkaisujen käyttö tietojen lataamisen yhteydessä

Organisaation on hyödynnettävä tietojen hallinnan, tuonnin ja viennin yhteydessä salauskäytännöin suojattuja ja standardoituja verkkoprotokollia.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Asiakkaan omaisuuden poistamis- tai palautusprosessi digipalvelusopimuksen peruuttamisen jälkeen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pilvipalveluntarjoajan tulee varautua siihen, että asiakkaat pyytävät dokumentoitua kuvausta asiakkaan omaisuuden palautus- ja poistoprosessista palvelun päättyessä. Tämän kuvauksen tulee sisältää:

 • Yksityiskohtainen menettely omaisuuden palauttamiseksi asiakkaalle
 • Kaikkien asiakkaiden tietojen ja resurssien kopiot poistetaan
 • Luettelo kaikista asiakkaan omaisuudesta
 • Palveluprosessin lopettamisen aikataulu

Pilvipalveluntarjoajien tulee myös aktiivisesti antaa tietoa pilvipalvelun asiakkaan omaisuuden poisto- ja palautusjärjestelyistä (esim. palvelu- tai muu palvelusopimus).

Asiakkaan dataoikeuksien kuvaaminen sopimusehdoissa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tarjottavien digipalvelujen sopimusehtoihin on sisällyttävä määräykset palveluntarjoajalle tavoista, joilla asiakas saa tietonsa sopimuksen päättyessä. Määräysten on sisällettävä vähintään:

 • Tietojen mahdolliset export- tai toimitusmuodot
 • Tietojen säilytysaika
 • Asiakkaalle saatavissa olevien tietojen laajuus
 • Tietojen tuhoamiskäytännöt ja -ajat

Rajapinnat tarjotuissa digipalveluissa tietojen lataamiseksi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Asiakkalle on tarjottava rajapintoja, joiden avulla he voivat koneellisesti ladata hallinnoimansa tiedot siirtääkseen ne esimerkiksi toiseen pilvipalveluun.

Yhteentoimivuuden ja datan siirrettävyyden varmistaminen tarjoituissa digipalveluissa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on ylläpidettävä toimintatapoja, joilla varmistetaan yhteentoimivuus ja tietojen siirrettävyys sen tarjoamissa digipalveluissa. Toimintatapojen pitäisi sisältää vaatimusten määrittely vähintään seuraaville asioille:

 • Tuetut rajapinnat
 • Tietojenkäsittelyn yhteentoimivuus
 • Ohjelmistokoodin siirrettävyys
 • Tietojen siirrettävyys
Tietoturvapolitiikat
Ohjelmistokehitys
Yhteentoimivuus
Salausratkaisujen käyttö tietojen lataamisen yhteydessä
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
No items found.
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Ohjelmistokehitys
-teemaa sekä
Yhteentoimivuus
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Yhteentoimivuus

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.