Digiturvamalli

Tietojärjestelmien luokittelu- ja versiotiedot

Omavalvonnan kohteen on kuvattava selkeästi, mitä tietojärjestelmiä organisaation toiminnassa käytetään, mikä versio on nyt käytössä ja mitä tyyppiä seuraavista järjestelmät edustavat:

  • Tyyppi A = suoraan Kanta-palveluihin liitettävät järjestelmät
  • Tyyppi B = asiakas- tai potilastietojen käsittelyyn käytettävät järjestelmät
  • Muut järjestelmät

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Muiden tietojärjestelmien aiheuttamien riskien hallinta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on varmistettava, että Kanta-palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin liitetyt tai samassa käyttöympäristössä hyödynnettävät muut sovellukset tai tietojärjestelmät eivät vaaranna Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien suorituskykyä tai niiden tietoturva- ja tietosuojaominaisuuksia.

Kanta-palveluun yhteydessä olevien palvelinten kellon synkronointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kanta-palveluun suoraan tai välillisesti yhteydessä olevien palvelinten aika synkronoidaan Mittatekniikan keskuksen toimittaman Suomen virallisen ajan kanssa. Julkisen NTP-palvelun käyttö on riittävää.

Vaatimukset vastaanottopalveluille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Vastaanottopalveluissa (Kanta -> liittyjä -suuntaisissa yhteysavauksissa) on vaatimuksena, että:

  1. Liityntäpisteen toteuttaja tarkistaa Kelan Kanta-liityntäpisteen palvelinvarmenteen (ns. mutual authentication).
  2. Kullekin palvelulle (esimerkiksi lääkemääräyksen uudistamispyynnön vastaanotto) on yksi Kanta-palvelulle päin näkyvä organisaatioyksikkökohtainen liityntäpiste. Kanta ei suorita IPfailoveria liittyjän suuntaan

Vaatimukset ulkoiselle liityntäpisteen toteuttajalle

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Mikäli liityntäpisteen toteuttaa joku muu kuin Kanta-liittyjä (eli käytetään välittäjää) on vaatimuksena, että:

  1. Liikenne liittyjän potilastieto- tai apteekkijärjestelmältä ulkoistetulle liityntäpisteelle tulee salata vähintään vastaavan tasoisella menetelmällä kuin TLS siltä osin kuin se kulkee muualla kuin organisaation sisäverkossa (esimerkiksi operaattorin runkoverkko, vaikka käytössä olisi operaattorin suljettu yhteys).
  2. Sanomaliikenteen kaikkien osapuolten identiteetti tulee varmentaa. Varmentaminen on pakollista organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa, jossa käytetään muita kuin sisäverkon yhteyksiä. Tapauksissa, joissa potilastietojärjestelmien- tai apteekkijärjestelmien palvelimet sijaitsevat samassa konesaliympäristössä tiedonsiirtoon hyödynnettävien erillisten laitteistojen kanssa (kuormantasaajat, SSL-kiihdyttimet tms.) sekä mahdollisen välityspalvelun kanssa, ei varmennepohjainen tunnistaminen näiden välillä ole pakollista. Tämä kuitenkin edellyttäen että konesalin- ja käyttöympäristön sisäisestä tietoturvasta on huolehdittu auditointikriteereissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
  3. Liityntäpisteen toteuttajan tulee varmistaa, että sanoma on lähetetty oikean tahon nimissä (eli HL7-sanoman controlActProcess / authorOrPerformer / assignedPerson / assignedPerson / representedOrganization / id vastaa edellisen kohdan mukaisesti varmennettua identiteettiä).
  4. Välittäjältä vaaditun tietoturvatason toteutuminen tulee varmistaa auditointi-/sertifiointimenettelyllä. KANTA-määrittelyistä (2007) poiketen WS-Security-standardin mukainen sanomatason allekirjoitus ja/tai salaus eivät ole käytössä (VVAR019)

Palvelinvarmenteen yksilöivyys ja vastaavuus Kanta-osoitehakemiston tietoihin

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Vaatimuksena on, että palvelinvarmenteen subject/serialNumber-kentän OID-koodi yksilöi liityntäpisteen ja vastaa Kanta-osoitehakemiston tietoja.

Yhteys Kanta-organisaatiorekisterissä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Potilastiedon arkistoon liikennöitäessä, Kanta-organisaatiorekisterissä on olemassa määritelty yhteys liittyjäorganisaation ja rekisterinpitäjän välillä (vain Potilastiedon arkiston käyttöä varten, syntyy liittymishakemuksen täyttämisen yhteydessä).

Poikkeuksena ovat erikseen määriteltävät yksityisen terveydenhuollon vuokralaisjärjestelyt.

Käyttöoikeudet Kanta-osoitehakemistossa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kanta-osoitehakemistossa on määriteltynä riittävät käyttöoikeudet kullekin Kanta-palvelua käyttävälle liityntäpisteen ja liittyjäorganisaation yhdistelmälle (syntyy liittymishakemuksen täyttämisen yhteydessä)

Yhteys Kanta-osoitehakemistossa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kanta-osoitehakemistossa on olemassa määritelty yhteys (oman tai ulkoistetun) liityntäpisteen ja Kanta-liittyjäorganisaation välillä (syntyy liittymishakemuksen täyttämisen yhteydessä).

Varmenteen tarkistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Aina varmennepohjaisesti tunnistauduttaessa tai allekirjoituksia tarkistettaessa tarkistetaan varmenteen voimassaolo varmentajan sulkulistaa vasten.

Sähköisen allekirjoituksen salaus

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Sähköisen allekirjoituksen osalta noudatetaan Kanta-allekirjoitusmäärityksessä esitettyjä vaatimuksia käytettävien salausalgoritmien ja tiivistefunktioiden osalta.

Lisätiedot

Kanta-allekirjoitusmääräys

Kanta-tietoliikenteen salaaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Liikenne liityntäpisteen ja Kanta-palvelun välillä salataan ja osapuolet tunnistetaan TLS-tekniikalla (vähintään TLS-versio 1.2) käyttäen VRK:n myöntämiä palvelinvarmenteita (mutual authentication).

Palvelinvarmenteissa on käytettävä Viestintäviraston TLS-salausvahvuussuosituksen mukaisesti vähintään 2048-bittisiä RSA-avaimia.

Tietoturvapolitiikat
Omavalvonta
Kanta-palveluihin liittyvä tietoturva
Tietojärjestelmien luokittelu- ja versiotiedot
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
No items found.
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Omavalvonta
-teemaa sekä
Kanta-palveluihin liittyvä tietoturva
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Kanta-palveluihin liittyvä tietoturva

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.