Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoOmavalvontaKanta-palvelujen pääsynhallinta

Jaettujen käyttäjätunnusten estäminen A-luokan järjestelmissä

Kanta-palveluihin liittyvissä tietojärjestelmissä ei saa olla yhteiskäyttötunnuksia asiakas- tai potilastietojen muokkaamiseen, katseluun tai sähköiseen reseptiin liittyvien toiminnallisuuksien osalta. Vaatimus koskee myös ylläpito- ja muita vastaavia voimakkaita käyttöoikeuksia.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Vahva tunnistautuminen A-luokan järjestelmissä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kanta-palveluihin liittyvissä tietojärjestelmissä tulee sallia kirjautuminen sähköiseen reseptiin ja valvakunnalliseen Potilastiedon arkistoon liittyviin toiminnallisuuksiin ainoastaan vahvaa tunnistusmekanismia käyttäen tai poikkeustapauksissa vahvaa salasanaa käyttäen.

Salasanalla tunnistautuessa voi käyttää ainoastaan omavalvonnan kohteen omia asiakas- ja potilastietoja.

Työasemien automaattinen lukittuminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Työaseman tai tietojärjestelmän on lukituttava, kun käyttäjä ei aktiivisesti käytä laitetta / järjestelmää 30 minuutin kuluessa. Tämän jälkeen käyttäjän on tunnistauduttava uudelleen käyttöliittymän avaamiseksi.

Mikäli aikakatkaisun raja on pidempi kuin 30 minuuttia, organisaation tulee dokumentoida perusteet aikarajan ylitykselle.

Kanta-palvelujen virhetilanteiden selvityksessä tehtävä tietojen käsittely

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Pääkäyttäjillä ja tietojärjestelmäasiantuntijoilla ei ole oikeutta Kanta-palveluissa olevien tietojen käsittelyyn (kuten luovutushaku tai asiakirjan hakeminen omaan käyttöön) paitsi virhetilanteiden selvityksessä, jolloin on oikeus tarkistaa oman organsiaationsa tietoja potilastiedon arkistosta.

Kanta-oikeudet on rajattava edellä mainituissa selvitystilanteissa ainoastaan omien tietojen hakuun. Kaikkien selvityksessä tehtyjen hakujen tulee näkyä lokeista.

Tietoturvapolitiikat
Omavalvonta
Kanta-palvelujen pääsynhallinta
Jaettujen käyttäjätunnusten estäminen A-luokan järjestelmissä
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
No items found.
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Omavalvonta
-teemaa sekä
Kanta-palvelujen pääsynhallinta
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Kanta-palvelujen pääsynhallinta

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.