Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoTietosuojaTietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Tallenteet henkilötietojen luovutuksista kolmansille osapuolille

Organisaation tulisi tallentaa henkilötietojen luovutusta kolmansille osapuolille koskevat tiedot. Tietoihin kuuluu mitä henkilötietoja, kenelle ja milloin on luovutettu.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Henkilötiedon siirtoperusteiden dokumentointi relevanteille kumppaneille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietosuoja-asetus määrittelee edellytykset henkilötietojen lainmukaiselle siirtämiselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Organisaatio dokumentoi kaikki tietosiirrot ja niissä sovellettavat siirtoperusteet. Tietosiirtoja voi syntyä esimerkiksi tietojärjestelmän, tietoja käsittelevän kumppanin tai tietoluovutuksen vastaanottajan sijainnin perusteella.

Käsittelysopimusten inventaario ja dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Henkikötietojen käsittelijät (esim. tietojärjestelmien toimittajat, muut henkilötietojen käsittelijät) sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset on kartoitettu. Dokumentaatio sisältää mm.:

  • Käsittelijän nimen ja sijainnin
  • Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus
  • Sopimuksen statuksen

Tietoluovutusten dokumentointi tietovarannoille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietovarannon tiedot ovat lähtökohtaisesti vain kyseisen rekisterinpitäjän käytössä ja samalla vastuulla. Mikäli luovutat tietoja eteenpäin toiselle organisaatiolle muuta käyttöä varten, siitä on informoitava selkeästi ja kerrottava mm. luovutuksen vastaanottaja sekä peruste.

Henkilötietojen ei-sitovien luovutuspyyntöjen hylkääminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tulisi hylätä kaikki oikeudellisesti ei-sitovat henkilötietojen luovutuspyynnöt, mutta hyväksyttävä kaikki sopimuksissa määritellyt henkilötietojen luovutuspyynnöt, jotka asiakas on hyväksynyt. Asiaankuuluvalta asiakkaalta on kysyttävä ennen henkilötietojen luovuttamista.

Tallenteet henkilötietojen siirroista kolmansille osapuolille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tulisi tallentaa henkilötietojen siirrot kolmanislle osapuolille ja kolmansilta osapuolilta. Organisaation olisi myös varmistettava asiaan kuuluvien tahojen yhteistyö myös tulevaisuudessa rekisteröityihin liittyvien velvotteita koskevien pyyntöjen toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Siirtoja koskevissa tallenteissa on huomioitava tietojen minimoinnin periaate ja säilytettävä vain varsinaisesti tarvittu tieto.

Henkilötietoja vastaanottavien valtioiden ja kansainvälisten organisaatioiden dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tulisi määrittää ja dokumentoida valtiot ja kansainväliset organisaatiot, joille henkilötietoja voidaan siirtää.

Valtiot ja kansainväliset organisaatiot, joille normaalitilanteissa voidaan siirtää henkilötietoja, tulee kommunikoida rekisteröidyille.

Perusteet henkilötietojen siirtämiseen lainkäyttöalueiden välillä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio on tunnistanut mahdolliset lainkäyttöalueiden väliset henkilötietojen siirrot.

Henkilötietojen siirroille lainkäyttöalueiden välillä on tunnistetut ja dokumentoidut oikeusperusteet.

Tietoturvapolitiikat
Tietosuoja
Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen
Tallenteet henkilötietojen luovutuksista kolmansille osapuolille
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
A.7.5.4: Records of PII disclosure to third parties
(
ISO 27701
)  
HAL-07.1: Seuranta ja valvonta - tietojen käyttö ja luovutukset
(
Julkri
)  
TEK-12.1: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys - tietojen luovutukset
(
Julkri
)  
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Tietosuoja
-teemaa sekä
Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.