Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

TEK-21.2
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Tietoaineistojen dokumentointi tietovarannoille

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa sen hallinnoimiin tietovarantoihin sisältyvistä tietoaineistoista.

Dokumentaation on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 • Aineiston käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät ja muut keinot
 • Keskeiset tietoryhmät aineistossa (ja sisältääkö henkilötietoja)
 • Tietojen säilytysaika (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
 • Tarvittaessa tieto aineistojen arkistoinnista / hävittämisestä (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
T07: Tietojen luokittelu
Katakri
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
6. Käsittelyn lainmukaisuus
GDPR
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR

Ohjeistukset tiedostojen käyttöön ja paikallisiin tietoihin liittyen

Critical
High
Normal
Low

Etenkin kun paikallista tai rakenteetonta tietoa on toiminnan luonteen vuoksi tarpeen käsitellä paljon, voi olla tarpeen kehittää koulutusta, joka kuvaa näihin liittyiviä riskejä henkilöstölle.

Paikallisen ja rakenteettoman tiedon yleisiä ongelmia ovat mm.:

 • ei varmuuskopiointia
 • ei pääsynhallintaa
 • vaikea löydettävyys

Tiedoille, joiden et haluat häviävän, joiden käyttöä haluat valvoa tai jotka on tärkeä löytää jatkossa, henkilöstön pitäisi käyttää niihin suunniteltuja järjestelmiä.

7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
11.2.9: Clear desk and clear screen policy
ISO 27001
FYY-04: Tiedon säilytys
Julkri
5.10: Tietojen ja niihin liittyvien omaisuuserien hyväksyttävä käyttö
ISO 27001
8.12: Tietovuotojen estäminen
ISO 27001

Hallintajärjestelmän ulkopuolisen suojattavan omaisuuden dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Tietoon ja tietojenkäsittelypalveluihin liittyvä suojattava omaisuus olisi luotteloitava. Tarkoituksena on varmistaa, että suojaus kattaa tarvittavan omaisuuden.

Luettelointia voidaan tehdä suoraan hallintajärjestelmässä, mutta organisaatiolla voi olla käytössä tietylle omaisuudelle (mm. koodivarastoille, tietokannoille, verkkolaitteille, mobiililaitteille, työasemille, palvelimille tai muulle fyysiselle omaisuudelle) muita, hyvin toimivia listauspaikkoja.

Kuvaa tässä tehtävässä, mitkä hallintajärjestelmän ulkopuoliset luettelot liittyvät suojattavan omaisuuden hallintaan.

8.1.1: Inventory of assets
ISO 27001
ID.AM-1: Physical device inventory
NIST
ID.AM-2: Software and app inventory
NIST
HAL-04: Suojattavat kohteet
Julkri
HAL-04.1: Suojattavat kohteet - vastuut
Julkri

Salassa pidettävien tietojen käsittely fyysisesti suojattujen alueiden sisällä (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt kokonaisvastuun siitä, että salassapidettäviä tietoja käsitellään ainoastaan niiden käsittelemiseen soveltuvissa tiloissa.

Suojaustason III-II tietojen suhteen menetellään seuraavasti:

 • Fyysiset turvatoimet toteutetaan kaikissa tiloissa, joissa tietoja käsitellään tai säilytetään.
 • Tietoja käsitellään ainoastaan viranomaisen hyväksymillä turva-alueilla. Tietoja voidaan käsitellä myös hallinnollisilla alueilla, jos pääsy salassa pidettäviin tietoihin on suojattu sivullisilta.
 • Tietoja säilytetään ainoastaan viranomaisen hyväksymillä turva-alueilla turvasäilytysyksikössä tai kassaholvissa.
I21: Fyysinen turvallisuus
Katakri

Salassa pidettävien tietojen käsittely fyysisesti suojattujen alueiden sisällä (ST IV)

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt kokonaisvastuun siitä, että salassapidettäviä tietoja käsitellään ainoastaan niiden käsittelemiseen soveltuvissa tiloissa.

Suojaustason IV tietojen suhteen menetellään seuraavasti:

 • Fyysiset turvatoimet toteutetaan kaikissa tiloissa, joissa tietoja käsitellään tai säilytetään.
 • Tietoja käsitellään ainoastaan turva-alueilla, hallinnollisella alueella tai viranomaisen hyväksymillä menettelyillä hallinnollisen alueen ulkopuolella.
 • Tietojen säilytys on mahdollista turva-alueilla ja hallinnollisella alueella soveltuvissa lukittavissa toimistokalusteissa, tai tilapäisesti myös viranomaisen hyväksymillä menettelyillä hallinnollisen alueen ulkopuolella.
I21: Fyysinen turvallisuus
Katakri

Salassa pidettävää tietoa sisältävien tietoaineistojen hävittäminen (ST II)

Critical
High
Normal
Low

Kun hävitetään esimerkiksi paperiaineistoja, magneettisia kiintolevyjä, SSD-kiintolevyjä, USB-muisteja tai optisia medioita, hävittäminen on tärkeää suorittaa suunnitelluin menetelmin, jotta tietoja ei myöhemmin voida palauttaa edes osittain.

Tietojen turvalliseen hävittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi tarpeeksi tarkkaa silppuamista sekä sitä tukevana suojauksena myös muita menetelmiä, joilla tietojen kokoaminen estetään luotettavasti (esimerkiksi silpun polttaminen tai kiintolevyn sulattaminen).

Suojaustason II tietoja hävitettäessä:

 • Organisaatio on määritellyt käytettävät silppukoot ja tarvittavat muut tukevat menetelmät eri aineistojen hävittämiseen
 • Salassa pidettävää tietoa sisältävät tietojärjestelmien väliaikaistiedostot poistuvat joko automaattisesti tai ne poistetaan säännöllisesti
 • Sekä kirjaaja että todistaja, jos jälkimmäisen läsnäoloa vaaditaan, allekirjoitettavat hävittämistodistuksen, joka tallennetaan kirjaamoon
 • Todistus säilytytään vähintään 5 vuotta
 • Aineiston hävittäminen suoritetaan todistajan läsnä ollessa, jolla on vähintään hävitettävän aineiston turvallisuusluokkaa vastaava turvallisuusselvitys
I19: Salassa pidettävää tietoa sisältävien tietoaineistojen hävittäminen
Katakri

Salassa pidettävää tietoa sisältävien tietoaineistojen hävittäminen (ST III)

Critical
High
Normal
Low

Kun hävitetään esimerkiksi paperiaineistoja, magneettisia kiintolevyjä, SSD-kiintolevyjä, USB-muisteja tai optisia medioita, hävittäminen on tärkeää suorittaa suunnitelluin menetelmin, jotta tietoja ei myöhemmin voida palauttaa edes osittain.

Tietojen turvalliseen hävittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi tarpeeksi tarkkaa silppuamista sekä sitä tukevana suojauksena myös muita menetelmiä, joilla tietojen kokoaminen estetään luotettavasti (esimerkiksi silpun polttaminen tai kiintolevyn sulattaminen).

Suojaustason III tietoja hävitettäessä:

 • Organisaatio on määritellyt käytettävät silppukoot ja tarvittavat muut tukevat menetelmät eri aineistojen hävittämiseen
 • Salassa pidettävää tietoa sisältävät tietojärjestelmien väliaikaistiedostot poistuvat joko automaattisesti tai ne poistetaan säännöllisesti
 • Sekä kirjaaja että todistaja, jos jälkimmäisen läsnäoloa vaaditaan, allekirjoitettavat hävittämistodistuksen, joka tallennetaan kirjaamoon
 • Todistus säilytytään vähintään 5 vuotta
I19: Salassa pidettävää tietoa sisältävien tietoaineistojen hävittäminen
Katakri

Salassa pidettävää tietoa sisältävien tietoaineistojen hävittäminen (ST IV)

Critical
High
Normal
Low

Kun hävitetään esimerkiksi paperiaineistoja, magneettisia kiintolevyjä, SSD-kiintolevyjä, USB-muisteja tai optisia medioita, hävittäminen on tärkeää suorittaa suunnitelluin menetelmin, jotta tietoja ei myöhemmin voida palauttaa edes osittain.

Tietojen turvalliseen hävittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi tarpeeksi tarkkaa silppuamista sekä sitä tukevana suojauksena myös muita menetelmiä, joilla tietojen kokoaminen estetään luotettavasti (esimerkiksi silpun polttaminen tai kiintolevyn sulattaminen).

Suojaustason IV tietoja hävitettäessä:

 • Organisaatio on määritellyt käytettävät silppukoot ja tarvittavat muut tukevat menetelmät eri aineistojen hävittämiseen
 • Salassa pidettävää tietoa sisältävät tietojärjestelmien väliaikaistiedostot poistuvat joko automaattisesti tai ne poistetaan säännöllisesti
I19: Salassa pidettävää tietoa sisältävien tietoaineistojen hävittäminen
Katakri

Tietoaineistojen omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Jokaiselle tietoaineistolle nimetään omistaja. Omistaja on vastuussa tieto-omaisuuden elinkaaresta ja vastaa kyseiseen omaisuuteen liittyvien hallintatehtävien toteuttamisesta.

Omistajan tehtäviin kuuluu mm.:

 • varmistaa omaisuuden dokumentointi
 • varmistaa omaisuuden asianmukainen suojaus
 • pääsyoikeuksien säännöllinen katselmointi
 • varmistaa tietojen asianmukainen käsittely, myös tietoja tuhottaessa

Omistaja voi delegoida osan tehtävistä eteenpäin, mutta vastuu säilyy omistajalla.

32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR
8.1.2: Ownership of assets
ISO 27001
18.1.3: Protection of records
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen

Organisaation ulkopuolelle tehtyjen tietosiirtojen hyväksyntä

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on huolehdittava, että kaikki sen ulkopuolelle tai vaihtoehtoiseen sijaintiin tehtävät tietojensiirrot, olipa kyseessä laitteen, ohjelmiston tai datan siirtäminen, vaativat kirjallisen tai kryptografisesti vahvistetun hyväksynnän.

Luottamuksellisten tietojen turvallinen siirto organisaation ulkopuolelle

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on toteutettava tiedonsiirrot yleisessä tietoverkossa salattua tai muuten suojattua tiedonsiirtoyhteyttä tai -tapaa käyttämällä, jos siirrettävät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lisäksi tiedonsiirrot on järjestettävä siten, että vastaanottaja varmistetaan tai tunnistetaan riittävän tietoturvallisella tavalla ennen kuin vastaanottaja pääsee käsittelemään siirrettyjä salassa pidettäviä tietoja.

A.11.6: Encryption of PII transmitted over public data-transmission networks
ISO 27018
TEK-16: Tiedon salaaminen, tietosiirrot ja sopimukset
Julkri

Tietoaineistojen arkistointi- tai tuhoamisprosessit

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla kuvaus tietoaineiston sisällön säilytysajasta sekä arkistoon siirtämisestä, arkistointitavasta ja arkistopaikasta tai tuhoamisesta. Tietoaineiston säilytysajan päättymisen jälkeen tietoaineistot on arkistoitava tai tuhottava viipymättä tietoturvallisella tavalla.

Kun tuhotaan tietojärjestelmien sisältämiä tietoja, seuraavat seikat olisi huomioitava:

 • sopiva tuhoamistapa (esim. ylikirjoitus, kryptografinen pyyhintä) valitaan toiminnalliset ja lakisääteiset vaatimukset huomioiden
 • tarpeellisuus todisteiden säilyttämiselle tiedon tuhoamisesta käsitellään
 • hyödynnettäessä kolmansia osapuolia tietojen tuhoamiseen käsitellään todisteiden vaatiminen sekä tuhoamisvaatimusten sisällyttäminen toimittajasopimuksiin

Tietoaineiston arkistointi- tai tuhoamisprosessi määritellään dokumentaation yhteydessä ja tietoaineiston omistaja vastaa sen toteutuksesta.

PR.IP-6: Data destruction
NIST
A.7.4.5: PII de-identification and deletion at the end of processing
ISO 27701
A.7.4.8: Disposal
ISO 27701
8.10: Tietojen poistaminen
ISO 27001

Toisen viranomaisen laatimien sähköisten tietojen tuhoaminen (TL II)

Critical
High
Normal
Low

Jos tiedon on laatinut toinen viranomainen, tarpeettomaksi käyneen tiedon tuhoamisesta on ilmoitettava tiedon laatineelle viranomaiselle, jollei sitä palauteta tiedon laatineelle viranomaiselle.

TEK-21.4: Sähköisessä muodossa olevien tietojen tuhoaminen - toisen viranomaisen laatimat tiedot - TL II
Julkri

Tietojenkäsittely-ympäristön toimijoiden tunnistaminen (TL IV)

Critical
High
Normal
Low

Tietojenkäsittely-ympäristöjen erilaiset toimijat tunnistetaan riittävän turvallisesti ennen pääsyn sallimista tietoihin.

Laitteiden tunnistaminen: Turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyyn käytetään vain organisaation tarjoamia ja hallinnoimia, kyseiselle turvallisuusluokalle hyväksyttyjä päätelaitteita. Kaikkien muiden laitteiden kytkeminen turvallisuusluokitellun tiedon käsittely-ympäristöön on yksiselitteisesti kielletty. Henkilöstö on ohjeistettu ja velvoitettu toimimaan ohjeistuksen mukaisesti.

Tietojärjestelmien tunnistaminen: Tietoa keskenään vaihtavat tietojärjestelmät tunnistetaan käyttötapaukseen soveltuvalla tekniikalla, kuten salasanoilla, avaimilla (esim. API-avain), tunnistevälineillä (tokeneilla, esim. oAuth) tai vastaavilla menetelmillä. Tunnistautuminen tehdään salattuja yhteyksiä pitkin.

TEK-08.4: Tietojenkäsittely-ympäristön toimijoiden tunnistaminen - TL IV
Julkri

Tietojen tuhoaminen pilvipalveluissa

Critical
High
Normal
Low

Mikäli turvallisuusluokittelemattomat salassa pidettävät tiedot on tallennettu pilvipalveluun vain riittävän luotettavaksi arvioidussa salatussa muodossa, jäännösriskit saattavat olla hyväksyttävissä, mikäli salaukseen käytetty avaimisto pystytään luotettavasti tuhoamaan. Menettely voi soveltua myös henkilötietojen tuhoamiseen niiden lakisääteisen säilytysajan jälkeen.

TEK-21.2: Sähköisessä muodossa olevien tietojen tuhoaminen - pilvipalveluissa olevan tiedon tuhoaminen
Julkri

Henkilötietoja sisältävän materiaalin paperikopioiden luomisen rajoittaminen

Critical
High
Normal
Low

Paperikopio tarkoittaa näytetyn tai siirretyn tiedon pysyvää jäljennöstä fyysiseen muotoon.

Organisaatiolla on työntekijöille ohjeet, jotka rajoittavat henkilötietoja sisältävän materiaalin paperikopioiden luomista. Tämä sisältää tulostetun materiaalin.

A.11.2: Restriction of the creation of hardcopy material
ISO 27018

Tulevan tiedon, käsittelyssä olevan tiedon ja ulos tulevan tiedon säilytyksen toimenpiteet

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava toimenpiteet ja toimintatavat tulevan tiedon, käsittelyssä olevan tiedon ja ulos tulevan tiedon turvallista säilytystä varten. Säilytyksessä tulisi ottaa huomioon:

 • Säilytettävien tietojen suojaaminen
 • Järjestelmälokien arkistointi
 • Säilytettävien tietojen kokonaisuus
 • Tietojen säilytyksen toimenpiteiden lokin ylläpito

Kaikki säilytettävä tieto tulee suojata varkaudelta, muokkaamiselta ja tuhoamiselta tai muulta tapahtumalta, joka vaikuttaa niiden luottamuksellisuuteen, eheyteen tai saatavuuteen.

Ei-sähköisten tietojen tuhoaminen (TL IV-TL II)

Critical
High
Normal
Low

Turvallisuusluokka IV

 • 1. Ei-sähköisten turvallisuusluokiteltujen tietojen tuhoaminen on järjestetty luotettavasti. Tuhoamisessa käytetään menetelmiä, joilla estetään tietojen kokoaminen uudelleen kokonaan tai osittain. Sähköisessä muodossa olevien tietojen osalta.

Turvallisuusluokka III: Kohdan 1 lisäksi

 • 2. Kansainvälisten turvallisuusluokan III (CONFIDENTIAL) tietojen osalta, kirjaajan on allekirjoitettava tuhoamistodistus, joka tallennetaan kirjaamoon/rekisteröintipisteeseen. Kirjaustiedot on päivitettävä vastaavasti. Kirjaamon/rekisteröintipisteen on säilytettävä tuhoamistodistukset vähintään viiden vuoden ajan.

Turvallisuusluokka II: Kohtien 1-2 lisäksi

 • 3. Jos tiedon on laatinut toinen viranomainen, tarpeettomaksi käyneen tiedon tuhoamisesta on ilmoitettava tiedon laatineelle viranomaiselle, jollei sitä palauteta tiedon laatineelle viranomaiselle.
 • 4. Tiedon tuhoamisen saa suorittaa vain henkilö, jonka viranomainen on tähän tehtävään määrännyt. Valmisteluvaiheen versiot voi tuhota ne laatinut henkilö.
 • 5. Kansainvälisten turvallisuusluokan II (SECRET) tietojen tuhoaminen on suoritettava todistajan läsnä ollessa. Todistajalla on oltava vähintään tuhottavan tiedon turvallisuusluokkaa vastaava turvallisuusselvitys.

Järjestelmä kaupparaporttien tietojen tarkistamiseksi

Critical
High
Normal
Low

Tietojen toimittajilla on oltava järjestelmä kaupparaporttitietojen täydellisyyden, oikeellisuuden tarkistamiseksi sekä puutteiden ja muiden virheiden tunnistamiseksi. Raportti on pyydettävä uudelleen, jos tiedoissa on virheitä.

Tietoaineistojen tuhoaminen osana laitteiden elinkaaren hallintaa

Critical
High
Normal
Low

Tietoaienostojen tuhoaminen tulee huomioida myös osana laitteiden elinkaaren hallintaa. Myös oheislaitteet ja muistivälineet tulee huomioida.

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi:

Lisäämällä laitteistojen (kiintolevyt, muistit, muistikortit, tms.) sisältämän tiedon tietoturvallinen luotettava tuhoaminen osaksi käytöstä poiston, huoltoon lähetyksen ja uusiokäytön prosesseja.

Tietoaineistojen turvalliset säilytystilat

Critical
High
Normal
Low

Tietoaineistoja on käsiteltävä ja säilytettävä toimitiloissa, jotka ovat tietoaineiston luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen liittyvien vaatimusten toteuttamiseksi riittävän turvallisia.

Digiturvamallissa tarkempia fyysiseen turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan työpöydän Fyysinen turvallisuus -moduulin alla.

4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen

Tietojärjestelmien ulkopuolisen henkilötiedon dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Rekisteröidyillä on samat oikeudet henkilötietoihinsa, säilytimmepä niitä missä muodossa tahansa. Meidän on kyettävä viestimään käsittelystä ja tarjoamaan rekisteröidyille pääsy henkilötietoihin, olivatpa ne paperilla, paikallisissa tiedostoissa tai tietojärjestelmissä.

Dokumentoimme erikseen henkilötiedot, joita säilytetään tietojärjestelmien ulkopuolella.

5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR
8.1.1: Inventory of assets
ISO 27001
5.9: Tietojen ja niihin liittyvien omaisuuserien luettelo
ISO 27001
63: Rakenteettoman tiedon tunnistaminen ja hallinta

Luottamuksellisia tietoja koskevien latausten estäminen ulkopuolisissa verkoissa

Critical
High
Normal
Low

Usein työntekijöiden halutaan pääsevän tietojärjestelmiin käsiksi mahdollisimman helposti - mistä ja milloin vain. Tietojen suojaamiseksi voidaan kuitenkin haluta estää tietojen paikallinen lataaminen itse ylläpidetyn verkon ulkopuolella, koska ei voida olla varmoja verkon turvallisuudesta.

13.1.1: Network controls
ISO 27001
13.2.1: Information transfer policies and procedures
ISO 27001

Luottamuksellisia tietoja koskevien latausten estäminen ei-tuetuille laitteille

Critical
High
Normal
Low

Usein työntekijöiden halutaan pääsevän tietojärjestelmiin käsiksi mahdollisimman helposti - mistä ja milloin vain. Tietojen suojaamiseksi voidaan kuitenkin haluta estää tietojen paikallinen lataaminen laitteille, joita ei hallita esimerkiksi organisaation mobiililaitteiden hallinnan kautta.

6.2.1: Mobile device policy
ISO 27001
13.2.1: Information transfer policies and procedures
ISO 27001

Tiedostojen IRM-suojaus

Critical
High
Normal
Low

Information Rights Management (IRM) -suojaus sähköposteille tai tiedostoille auttaa suojaamaan tärkeitä tietoja sekä vahingossa että tahallaan tapahtuvalta paljastumiselta.

Kun henkilö esimerkiksi lataa tiedostoja IRM-suojatusta jaetusta kansiosta, tiedostot on salattu niin, että ainoastaan valitut henkilöt pystyvät avaamaan ne. Tiedostolle voi olla asetettu myös muita rajauksia, kuten muokkauksen esto, tekstin kopioinnin esto, paikallisen kopion tallentamisen esto tai tulostamisen esto.

Data Loss Prevention -käytäntöjen käyttö

Critical
High
Normal
Low

Data Loss Prevention (DLP) -käytäntöjen avulla voidaan suojata arkaluonteisia tietoja vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta paljastamiselta. Käytännöt voivat hälyttää esimerkiksi havaitessaan arkaluonteista tietoa (esim. henkilötunnuksia tai luottokorttinumeroita) sähköpostissa tai muussa tietojärjestelmässä, jonne ne eivät kuuluisi.

Organisaatio määrittelee päätelaitteisiin liittyvät DLP-käytännöt riskilähtöisesti, huomioiden käsiteltyjen tietoaineistojen tietoluokittelun.

18.1.2: Intellectual property rights
ISO 27001
18.1.3: Protection of records
ISO 27001
8.12: Tietovuotojen estäminen
ISO 27001
5.33: Tallenteiden suojaaminen
ISO 27001

Tietojärjestelmien ulkopuolisen tiedon minimointi

Critical
High
Normal
Low

Suuri määrä organisaation arvokkaista tiedoista on usein aikojen saatossa kertynyt vaikeasti löydättäväksi ja hallittavaksi rakenteettomiin tietoihin - exceleihin, tekstidokumentteihin, intranetin sivuille tai sähköposteihin.

Kun nämä tiedot on tunnistettu, niiden määrää voidaan määrätietoisesti pyrkiä minimoimaan. Tärkeille järjestelmien ulkopuolisille tiedoille tehdään joku seuraavista päätöksistä:

 • siirretään järjestelmään
 • hankkiudutaan eroon (kun tieto vanhaa, ei enää tarpeen tai muuten merkityksetöntä)
 • pidetään tietoisesti käytössä ja nimetään vastuuhenkilö hallitsemaan riskejä
32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR
8.1.3: Acceptable use of assets
ISO 27001
8.3.1: Management of removable media
ISO 27001
9.4.4: Use of privileged utility programs
ISO 27001
A.11.2: Restriction of the creation of hardcopy material
ISO 27018

Järjestelmien ulkopuolisten tietojen pääsyanalyysi

Critical
High
Normal
Low

Kutsumme rakenteettomia, paikallisia tietoja järjestelmien ulkopuolisiksi tiedoiksi tai "piilotiedoiksi". Pääsyn minimointi on osa tietojen minimointia, joka on tärkeä periaate kaikkia sensitiivisiä tietoja käsiteltäessä.

Mikäli tärkeää dataa on isoilta osin piilossa esim. paikallisissa excel-dokumenteissa, ne saattavat olla jo valmiiksi vain pienen työntekijäjoukon saatavissa. Näiden ihmisten tunnistaminen kuitenkin auttaa ohjeistamista ja turvallisuuskäytäntöjen käyttämistä, samalla kun muut voivat esimerkiksi keskittyä piilotietojen määrän minimointiin yleisesti.

9.2.5: Review of user access rights
ISO 27001