Digiturvamalli

Oletusalasanojen vaihtaminen

Organisaation on vaihdettava kaikkien tietekoneiden, tietoverkko- ja yms. laitteiden oletussalasanat vaikeasti arvattaviin salasanoihin.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Access management policy creation and maintenance

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

To ensure authorized access and to prevent unauthorized access to information and other associated assets, organisation has defined and implemented clear rules for controlling control physical and logical access to information.

Rules are implemented and monitored through multiple tasks, but they are also combined into an access management policy for clear communication and reviewing.

Pääsyoikeusroolien määrittely ja dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio toteuttaa roolipohjaista pääsynhallintaa, jossa on ennakkoon määritetty eri suojattavalle omaisuudelle pääsyoikeusroolit, jotka oikeuttavat pääsyn. Roolien tiukkuuden tulisi heijastaa omaisuuteen liittyviä tietoturvariskejä.

Määrittelyn tueksi pitää harkita seuraavia asioita:

 • kuinka laajoihin tietoihin kukin käyttäjä tarvitsee pääsyn
 • kuinka laajasti käyttäjän tulee pystyä muokkaamaan tietoja (luku-, kirjoitus-, poisto-, tulostamis-, suorittamisoikeus)
 • onko muilla sovelluksilla pääsyä tietoihin
 • voidaanko tietoja eriyttää omaisuuden sisällä niin, että arkaluonteiset tiedot paljastuvat vähemmän

Järjestelmien käyttöoikeuksien säännöllinen katselmointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietojärjestelmästä vastaava taho määrittää järjestelmän käyttöoikeudet käyttäjien tehtäviin liittyen. Todellisten käyttöoikeuksien vastaavuutta suunniteltuun on valvottava ja oikeuksia uudelleenarvioitava säännöllisin aikavälein.

Pääsyoikeuksia katselmoitaessa on huomiotava lisäksi ylläpito-oikeuksien minimointi sekä tarpeettomien tunnusten sulkeminen.

Hyväksyttyjen tunnistautumistapojen määrittely ja dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio on ennalta määritellyt tunnistautumistavat, joita työntekijöiden tulisi suosia tietojärjestelmiä käytettäessä.

Useita pilvipalveluita käyttäessään käyttäjä voi itse määritellä, millä tavalla hän palveluun tunnistautuu. Yksittäinen keskitetty tunnistautumistili (esim. Google- tai Office365-tili) voi auttaa sulkemaan iso määrä pääsyoikeuksia kerralla, kun tunnistautumistapana toimiva käyttäjätili suljetaan.

Monivaiheisen tunnistautumisen käyttö tärkeiksi määriteltyihin järjestelmiin

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tärkeää tietoa sisältäviin järjestelmiin olisi kirjauduttava useita tunnistamiskeinoja käyttävällä kirjautumisella, jota kutsutaan englanniksi joko "two-factor", “multi-factor” tai “dual factor” tunnistautumiseksi. 

Esimerkiksi kirjautuessaan ensin salasanalla, käyttäjälle voidaan lähettää lisäksi kertakäyttöinen tunnistautumiskoodi tekstiviestinä. Tällöin hänet on tunnistettu kahden tekijän avulla (salasanan tietäminen ja puhelimen omistajuus). 

Kaksivaiheisessa tunnistautumisessa voidaan käyttää apuna myös biometrisiä tunnisteita (esim. sormenjälki) ja muita laitteita. Kannattaa kuitenkin huomioida kustannukset ja vaikutukset yksityisyydensuojalle.

Ohjeet pääsyoikeuksiin vaikuttavien muutosten ilmoittamisesta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Esimiehiä on ohjeistettu ilmoittamaan etukäteen tietojärjestelmien omistajille merkittävistä muutoksista alaisten työsuhteissa, kuten ylennyksistä, alennuksista, työsuhteen päättymisestä tai muista muutoksista työroolissa.

Ilmoituksen perusteella henkilön pääsyoikeuksia voidaan päivittää joko keskitetystä hallintajärjestelmästä tai yksittäisistä tietojärjestelmistä.

Ylläpito-oikeuksien säännöt ja muodollinen hallintaprosessi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Ylläpito-oikeuksia hallitaan muodollisen prosessin avulla, jonka tavoitteena on rajata ylläpito-oikeuksien jakamista ja valvoa käyttöä.

Ylläpito-oikeuksiin liittyen:

 • on määritely vanhenemista koskevat vaatimukset
 • ylläpito-oikeudet myönnetään vain muille normaaliin arkikäyttöön käytettäville käyttäjätunnuksille
 • normaalia arkikäyttöä ei saa suorittaa ylläpito-oikeuksilla varustetulla käyttäjätunnuksella

Keskitetty tallenne käyttäjätunnuksen pääsyoikeuksista tietojärjestelmiin

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio ylläpitää keskitettyä tallennetta käyttäjätunnukselle tietojärjestelmiin ja -palveluihin myönnetyistä pääsyoikeuksista. Tätä tallennetta hyödynnetään pääsyoikeuksien katselmoimiseksi työsuhteen muutoshetkillä tai samaan rooliin liittyvien uusien kollegoiden onboarding-prosessissa.

Muodollisten pääsynhallintaprosessien toteuttaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Varmistaakseen valtuutettujen käyttäjien pääsyn järjestelmiin ja estääkseen luvattoman pääsyn, organisaatio on määritellyt muodolliset prosessit seuraaviin asioihin:

 • Käyttäjien rekisteröinti ja poistaminen
 • Pääsyoikeuksien jakaminen
 • Pääsyoikeuksien uudelleenarviointi
 • Pääsyoikeuksien poistaminen tai muuttaminen

Näiden asioiden toteuttaminen tulee toteutua aina määritellyn, muodollisen prosessin kautta.

Vanhentuneiden tunnistautumistapojen estäminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Estämällä vanhentuneiden tunnistautumistapojen käytön voi vaikeuttaa selvästi hyökkääjien pääsyn hankkimista. Esimerkiksi Microsoft 365 -ympäristössä 2013-mallin toimistosovellukset tukevat oletuksena vanhentuneita tunnistautumistapoja (esim. Microsoft Online Sign-in Assistant), mutta tämän voi estää luomalla nämä tunnistautumistavat estävän käytännön.

Monivaiheisen tunnistautumisen mahdollistaminen kaikille käyttäjille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Monivaiheinen tunnistautuminen (multi-factor authentication, MFA) auttaa suojaamaan laitteita ja tietoja. Sen soveltamiseksi käyttäjistä on oltava identiteetinhallintajärjestelmässä muutakin tietoa kuin vain sähköpostiosoite - esimerkiksi puhelinnumero tai liitetty Authenticator-sovellus (esim. Microsoft, Google tai LastPass Authenticator).

Dedikoitujen admin-tunnusten käyttö kriittisissä järjestelmissä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Etenkin identiteettien hallinnan pääjärjestelmissä (esim. Microsoft 365, Google), pääkäyttäjätileillä on hyvin merkittävät oikeudet. Nämä tilit ovat usein huijareiden ja hyökkäysten kohteina arvonsa takia. Tämän takia pääkäyttäjätilit on hyödyllistä dedikoida vain hallintakäyttöön, eikä samoja tilejä tulisi hyödyntää jokapäiväisessä käytössä tai esimerkiksi muihin verkkopalveluihin rekisteröidyttäessä.

Tunnistautumistietoja ei välitetä sähköpostitse

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tunnistautumistiedot olisi välitettävä käyttäjille turvallisesti. Salasanan toimittamista ulkopuolisen osapuolen välityksellä tai suojaamattomana (selväkielisenä) sähköpostiviestinä olisi vältettävä.

Monivaiheisen tunnistautumisen käyttö pääkäyttäjille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation tärkeimmissä järjestelmissä pääkäyttäjinä toimivilta vaaditaan useita tunnistamiskeinoja käyttävää kirjautumista (engl. multi-factor authentication, MFA).

Esimerkiksi kirjautuessaan ensin salasanalla, käyttäjälle voidaan lähettää lisäksi kertakäyttöinen tunnistautumiskoodi tekstiviestinä. Tällöin hänet on tunnistettu kahden tekijän avulla (salasanan tietäminen ja puhelimen omistajuus).

Monivaiheisessa tunnistautumisessa voidaan käyttää apuna myös biometrisiä tunnisteita (esim. sormenjälki) ja muita laitteita. Kannattaa kuitenkin huomioida kustannukset ja vaikutukset yksityisyydensuojalle.

Salasanan hallintajärjestelmän käyttö ja arviointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Salasanojen hallintajärjestelmä antaa käyttäjän rekisteröitymistilanteessa päättää, mitenkä monimutkainen salasana tällä kertaa laitetaan, ja muistaa sen käyttäjän puolesta.

Salasanojen hallintajärjestelmän käytössä voidaan noudattaa mm. seuraavia periaatteita:

 • järjestelmä pakottaa käyttämään jatkossa yksilöllisiä salasanoja
 • järjestelmä varoittaa käyttäjää vaihtamaan vanhat toistuvat salasanat
 • järjestelmä pakottaa valitsemaan tarpeeksi monimutkaisia, laadukkaita salasanoja
 • järjestelmä pakottaa käyttäjän vaihtamaan tilapäisen salasanan ensimmäisellä kirjautumiskerralla
 • järjestelmä pakottaa vaihtamaan mahdollisesti tietovuodossa vaarantuneen salasanan
 • järjestelmä estää samojen salasanojen uudelleen käyttämisen
 • järjestelmä säilyttää salasanatiedostot erillään muista tiedoista ja vahvasti salattuina

Jaettujen käyttäjätunnusten välttäminen ja dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Jaetut käyttäjätunnukset olisi sallittava vain, jos ne ovat tarpeellisia liiketoiminnallisista tai toiminnallisista syistä, ja ne olisi hyväksytettävä ja dokumentoitava.

Mikäli jaettuja käyttäjätunnuksia käytetään ylläpitokäyttöön, salasanat on vaihdettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ylläpitooikeuksin varustettu käyttäjä jättää työnsä.

Jaettujen käyttäjätunnusten hallinta salasanan hallintajärjestelmän kautta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Yksi tapa hallita jaettuihin käyttäjätunnuksiin liittyviä riskejä on jaetun salasanan ja sen käyttäjien hallinnoiminen suoraan salasanojen hallintajärjestelmän kautta. 

Tällöin voidaan toimia niin, että esimerkiksi ainoastaan yksittäinen henkilö tietää varsinaisesti salasanan ja sitä käyttävät henkilöt.

Kriittisten tietojärjestelmien tunnistautumismenettelyjen katsaus

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Järjestelmän tai sovelluksen kirjautumismenettelyn olisi oltava suunniteltu siten, että mahdollisuus luvattomaan pääsyyn on mahdollisimman pieni.

Kirjautumismenettelyn olisi siksi paljastettava mahdollisimman vähän tietoa järjestelmästä tai sovelluksesta, jotta luvatonta käyttäjää ei avustettaisi tarpeettomasti. Kriteerejä hyvälle kirjautumismenettelylle ovat mm.:

 • kirjautumisesta ei paljastu liittyvä sovellus, ennen kuin yhteys on luotu
 • kirjautuminen ei näytä ohje- tai virheviestejä, jotka avustaisivat luvatonta käyttäjää
 • kirjautuminen osoittaa tiedot kelvollisiksi vasta, kun kaikki tiedot on syötetty
 • kirjautumisessa on estetty väsytyshyökkäysten käyttäminen
 • kirjautuminen lokittaa epäonnistuneet ja onnistuneet kirjautumisyritykset
 • epäilyttävistä kirjautumisyrityksistä kerrotaan käyttäjälle
 • salasanoja ei lähetetä selväkielisenä tekstinä verkossa
 • istunto ei kirjautumisen jälkeen jatku ikuisesti

Tarve tietää -periaate ja tehtävien eriyttäminen pääsynhallinnassa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tarve tietää -periaatteella pääsyoikeus myönnetään ainoastaan sellaiseen tietoon, jota yksilö tarvitsee tehtävänsä suorittamiseen. Eri tehtävillä ja rooleilla on erilaiset tietotarpeet ja täten erilaiset pääsyprofiilit.

Tehtävien eriyttäminen tarkoittaa sitä, että ristiriidassa olevat tehtävät ja vastuualueet on eriytettävä, jotta vähennetään organisaation suojattavan omaisuuden luvattoman tai tahattoman muuntelun tai väärinkäytön riskiä.

Käyttöoikeuspyyntöjä hyväksyvien henkilöiden ja roolien määrittely

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio on määritellyt roolit, joissa toimivat henkilöt voivat hyväksyä käyttöoikeuspyyntöjä. Organisaatio on lisäksi määritellyt, kuinka dokumentoidaan muut henkilöt, jotka voivat hyväksyä käyttöoikeuspyyntöjä.

Roolipohjaisista käyttöoikeuksista poikkeamien käsittely

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Poikkeamat roolikohtaisista oikeuksista tulee asianmukaisesti hyväksyä ja dokumentoida.

Datakeskuksen pääsynvalvontajärjestelmän käyttö

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organsaation on käytettävä datakeskuksen pääsynvalvontajärjestelmää turvallisuuden ulkokehällä. Sitä on käytettävä myös kaikilla sisääntulo- ja poistumispisteillä luvattoman sisääntulon ja poistumisen havaitsemiseksi.

Datakeskukseen yhdistettävien järjestelmien todentaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on käytettävä järjestelmien yksilöllistä tunnistamista datakeskuksen yhdistämisen keinona.

Lisätään tehtävä "Lokitietojen pääsyn minimointi ja seuranta" kopiona tästä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on rajattava lokitietoihin pääsy vain sallituille henkilöille. Lokeihin pitää jäädä merkintä niiden katsomisesta ja noita merkintöjä on säilytettävä, jotta lokien tarkastelukerrat voidaan yksilöidä.

Käyttöoikeuksien hallinta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on hallittava kaikki sen käyttäjät ja niiden käyttöoikeudet. Tähän kuuluu myös kolmannen osapuolen käyttäjät, joilla on pääsyoikeuksia organisaation tietoihin tai järjestelmiin.

Organisaation on poistettava kokonaan tai poistettava käytöstä käyttöoikeuksia, kun niitä ei enään tarvita tehtävän täyttämiseen. Esimerkiksi silloin, kun työntekijän työtehtävä vaihtuu.

Tietojärjestelmien salasanakäytäntöjen tarkistus

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on käytettävä salasanapohjaisissa palveluihin kirjautumisessa seuraavia salasanakäytäntöjä. Suojautuakseen mm. "brute-force" salasananmurtohyökkäystä vastaan organisaation täytyy käyttää vähintään yhtä alla olevista käytännöistä:

 • käyttäjä lukkiutuu 10 epäonnistuneen kirjautumisyrityksen jälkeen
 • Asettaa raja viiden minuutin aikana tehtyihin kirjautumisyrityksiin kymmeneen

Lisäksi seuraava salasanakäytännöt tulisi olla käytössä:

 • Salasanan vähimmäispituus 8 merkkiä
 • Salasanalla ei ole maksimipituutta
 • Salasana on vaihdettava, jos tiedetään tai epäillään sen vaarantumisesta

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.