Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

12.3
ISO 27001

ISO 27001:2013

12.3.1
ISO 27001

ISO 27001:2013

47

8.13
ISO 27001

ISO 27001:2022

I24
Katakri

Katakri - Tietoturvan auditointityökalu viranomaisille

PR.IP-4
NIST

NIST Cybersecurity Framework

TEK-20
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Omien varmuuskopiointiprosessien dokumentointi ja vastuuttaminen

Critical
High
Normal
Low

Kuvaamme tietojärjestelmälistauksen yhteydessä, minkä järjestelmien suhteen vastuu varmuuskopioinnin toteutuksesta on itsellämme. Organisaation omalla vastuulla olevat varmuuskopiointiprosessit on dokumentoitu ja jokaiselle on määritelty omistaja. Dokumentaatio sisältää mm.:

 • millä järjestelmällä ja kuinka usein varmuuskopiot toteutetaan?
 • kuinka varmuuskopiot suojataan (salaus, fyysinen sijainti)?
 • kuinka pitkään varmuuskopiot säilytetään?
12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
I24: Varmuuskopiointi
Katakri
PR.IP-4: Backups
NIST
TEK-20: Varmuuskopiointi
Julkri

Varmuuskopioiden säännöllinen testaus, arviointi ja palautusohjeet

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopiointiin käytettäviä tietovälineitä ja varmuuskopioiden palauttamista testataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että hätätilanteessa niihin voidaan luottaa.

Varmuuskopioiden palauttamisesta ylläpidetään tarkkoja ja täydellisiä ohjeita. Toimintaohjeiden avulla seurataan varmuuskopioiden toimintaa ja varaudutaan varmuuskopioiden epäonnistumiseen.

12.3: Backup
ISO 27001
12.1.1: Documented operating procedures
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
PR.IP-4: Backups
NIST
TEK-20: Varmuuskopiointi
Julkri

Salassa pidettävää tietoa sisältävien varmuuskopioiden suojaus (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopioinnin tavoitteena on rajata menetettävän tiedon määrää ja pystyä palauttamaan tiedot tarpeeksi nopeasti ja luotettavasti.

Suojaustasoilla III-II toteutetaan seuraavat toimenpiteet varmuuskopioiden suojaamiseksi:

 • Varmuuskopiot käsitellään ja säilytetään niiden elinkaaren ajan vähintään ko. suojaustason järjestelmissä
 • Käsiteltäessä samalla varmistusjärjestelmällä tarkastusoikeuden varaavien eri omistajien tietoja, tarkastusoikeuden mahdollistavat erottelumenettelyt on toteutettava ko. suojaustason mukaisesti varmistusjärjestelmän liittymien ja tallennemedioiden osalta
 • Varmuuskopioiden siirtämiseen sovelletaan samoja toimintatapoja kuin muun tietoaineiston siirtämiseen
 • Varmistusmediat hävitetään ko. suojaustason mukaisesti
 • Varmuuskopioista on rekisterit ja varmuuskopioiden käsittely kirjataan sähköiseen lokiin, tietojärjestelmään, asianhallintajärjestelmään, manuaaliseen diaariin tai asiakirjaan
I24: Varmuuskopiointi
Katakri

Salassa pidettävää tietoa sisältävien varmuuskopioiden suojaus (ST IV)

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopioinnin tavoitteena on rajata menetettävän tiedon määrää ja pystyä palauttamaan tiedot tarpeeksi nopeasti ja luotettavasti.

Suojaustasolla IV toteutetaan seuraavat toimenpiteet varmuuskopioiden suojaamiseksi:

 • Varmuuskopiot käsitellään ja säilytetään niiden elinkaaren ajan vähintään ko. suojaustason järjestelmissä
 • Käsiteltäessä samalla varmistusjärjestelmällä tarkastusoikeuden varaavien eri omistajien tietoja, tarkastusoikeuden mahdollistavat erottelumenettelyt on toteutettava ko. suojaustason mukaisesti varmistusjärjestelmän liittymien ja tallennemedioiden osalta
 • Varmuuskopioiden siirtämiseen sovelletaan samoja toimintatapoja kuin muun tietoaineiston siirtämiseen
 • Varmistusmediat hävitetään ko. suojaustason mukaisesti
I24: Varmuuskopiointi
Katakri

Tärkeän tieto-omaisuuden varmuuskopiointivastuiden selvittäminen

Critical
High
Normal
Low

Riittävien varmuuskopioiden avulla kaikki tärkeät tiedot ja ohjelmat voidaan palauttaa katastrofin tai tietovälinevian jälkeen. Tärkeä ensiaskel toimivassa varmuuskopioinnissa on tunnistaa, kenen vastuulla kunkin tiedon varmuuskopioiminen on. Varmuuskopioinnin vastuun selvittäminen on tieto-omaisuuden (järjestelmät, laitteisto) omistajien vastuulla.

Mikäli varmuuskopiointi on kumppanin vastuulla selvitämme:

 • kuinka kattavasti kumppani varmuuskopioi tiedot?
 • kuinka tiedot ovat tarvittaessa palautettavissa?
 • mitä varmuuskopioinnista on sovittu sopimuksissa?

Mikäli varmuuskopiointi on omalla vastuullamme selvitämme:

 • onko tietoihin liittyvä varmuuskopiointiprosessi olemassa ja dokumentoitu?
 • onko varmuuskopioinnin kattavuus ja toteutussykli tietojen tärkeyden vaatimalla tasolla?
12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
I24: Varmuuskopiointi
Katakri
PR.IP-4: Backups
NIST
TEK-20: Varmuuskopiointi
Julkri

Varautuminen nopeaan tietojen palauttamiseen vikatilanteissa

Critical
High
Normal
Low

Palautuskyky viittaa siihen, miten nopeasti henkilötietojen saatavuus ja pääsy henkilötietoihin voidaan palauttaa fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
17.1.2: Implementing information security continuity
ISO 27001
PR.PT-5: Mechanisms
NIST
TEK-22: Tietojärjestelmien saatavuus
Julkri

Varmuuskopioiden rekisteröinti ja käsittelyn seuranta (TL III)

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopioista on rekisterit ja varmuuskopioiden käsittely kirjataan sähköiseen lokiin, tietojärjestelmään, asianhallintajärjestelmään, manuaaliseen diaariin tai tietoon (esimerkiksi dokumentin osaksi).

TEK-20.2: Varmuuskopiointi - varmuuskopioiden rekisteröinti ja käsittelyn seuranta - TL III
Julkri

Menettelyt ja loki tietojen palauttamista varten

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla selkeä, kirjallinen vaiheittainen menettely tietojen palauttamista varten. Myös suoritetuista tietojen palautuksista tulee tehdä loki. Lokin tulee sisältää:

 • vastuuhenkilö
 • restauroinnin päivämäärä ja kellonaika
 • palautettujen tietojen kuvaus
 • manuaalisesti palautetut tiedot
A.11.3: Control and logging of data restoration
ISO 27018

Varmuuskopiointistrategian määrittäminen

Critical
High
Normal
Low

With adequate backups, all important data and programs can be restored after a disaster or media failure. To determine your backup strategy, it is important to map / decide on at least the following:

 • What systems are on our responsibility to back up?
 • How critical is each data asset and how often, based on this, they need to be backed up and to what extent (partial or complete copy)?
 • Where are backups stored and how are they protected?
 • How long will backups need to be retained?
 • What system is used for doing the back up?
 • How backup media is destroyed reliably
12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
TEK-20: Varmuuskopiointi
Julkri
8.13: Tietojen varmuuskopiointi
ISO 27001