Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tutustu tehtävään liittyviin vaatimuskehikkoihin tarkemmin

29
GDPR

Yleinen tietosuoja-asetus

32
GDPR

Yleinen tietosuoja-asetus

4 §
TiHL

Tiedonhallintalaki

5.10
ISO 27001

ISO 27001:2022

5.37
ISO 27001

ISO 27001:2022

5.4
ISO 27001

ISO 27001:2022

6.3
ISO 27001

ISO 27001:2022

7.2.1
ISO 27001

ISO 27001:2013

7.2.2
ISO 27001

ISO 27001:2013

7.3
ISO 27001

ISO 27001:2022

7.5
ISO 27001

ISO 27001:2022

8

8.2 (MIL1)
C2M2

Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2)

9

HAL-09
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

HAL-12
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

HAL-13
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

PR.AT-1
NIST

NIST Cybersecurity Framework

T11
Katakri

Katakri - Tietoturvan auditointityökalu viranomaisille

TSU-06
Julkri

Julkisen hallinnon tietoturvakriteeristö

Muita saman teeman digiturvatehtäviä

Henkilöstön ohjeistus- ja koulutusmenettely digiturva-asioissa

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt toimintatavat henkilöstön digiturvaosaamisen ylläpitämiseen. Näihin voi liittyä mm. seuraavia asioita:

 • henkilöstölle on olemassa ohjeet, joilla kuvataan työrooliin liittyvät digiturvan yleiset säännöt
 • henkilöstöä koulutetaan, jotta he pystyvät toimimaan turvallisesti, tietävät ohjeet ja kykenevät noudattamaan niitä
 • henkilöstö osoittaa testien tai muun vastaavan avulla omaavansa turvallisen toiminnan vaatimat digiturvataidot ja -tiedot

Koulutus keskittyy kullekin työroolille oleellisimpiin digiturvateemoihin, mutta sisältää tarpeeksi usein myös kaikkia työntekijöitä koskevat "perusasiat":

 • työntekijän henkilökohtainen vastuu (mm. päätelaitteista ja käsittelemästään tiedosta)
 • kaikkia koskevat käytännöt (mm. tietoturvahäiriöiden raportointi)
 • kaikkia koskevat säännöt (mm. puhdas työpöytä)
 • organisaation tietoturvaroolit (keneen yhteyttä ongelmatilanteissa)
T11: Turvallisuuskoulutus ja -tietoisuus
Katakri
2 luku, 4 §: Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä
TiHL
29. Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa
GDPR
32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR
7.2.1: Management responsibilities
ISO 27001

Lokin ylläpito järjestetyistä digiturvakoulutuksista

Critical
High
Normal
Low

Organisaation henkilöstölleen järjestämistä digiturvakoulutuksista pidetään lokia. Lokin avulla voidaan osoittaa, millaisia täsmäpanostuksia organisaatio on tehnyt henkilöstön digiturvaosaamisen eteen.

Jokaisesta koulutuksesta voidaan kirjata ylös esimerkiksi:

 • ajankohta
 • koulutuksen aihepiirit ja kesto
 • koulutuksen toteutustapa ja kouluttaja
 • koulutukseen osallistuneet henkilöt
T11: Turvallisuuskoulutus ja -tietoisuus
Katakri
7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
PR.AT-1: Awareness
NIST
HAL-13: Koulutukset
Julkri
6.3: Tietoturvatietoisuus, -opastus ja -koulutus
ISO 27001

Koulutuksen ja ohjeistuksen järjestäminen perehdytyksen yhteydessä (tai ennen pääsyoikeuksien myöntämistä)

Critical
High
Normal
Low

Työntekijät ovat ennen pääsyoikeuksien myötämistä luottamukselliseen tietoon tai tietojärjestelmiin:

 • saaneet asianmukaisen opastuksen tietoturvavastuistaan (mm. ilmoitusvastuu ja vastuu omista päätelaitteista)
 • saaneet asianmukaisen opastuksen omaan työrooliinsa liittyvistä tietoturvarooleistaan (mm. omaan työrooliin liittyvät digiturvasäännöt sekä tietojärjestelmät ja niiden hyväksyttävä käyttö)
 • saaneet tiedot digiturvan yhteyshenkilöistä, joilta voi kysyä lisää
2 luku, 4 §: Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä
TiHL
7.3: Termination and change of employment
ISO 27001
7.3.1: Termination or change of employment responsibilities
ISO 27001
9.2.2: User access provisioning
ISO 27001
PR.IP-11: Cybersecurity in human resources
NIST

Koulutuksen tehokkuuden arviointi

Critical
High
Normal
Low

Digiturvakoulutuksen tehokuutta arvioidaan säännöllisesti. Arviointiin voidaan sisällyttää mm. seuraavia näkökulmia:

 • Onko henkilöstön osaaminen tarpeeksi syvällistä?
 • Ovatko koulutustavat ja -määrät oikeat?
 • Koulutetaanko eri yksiköille oikeita asioita?
 • Onko henkilöstö motivoitunutta oppimaan?
 • Ymmärtääkö henkilöstö syyt koulutukselle (esim. millaisia negatiivia vaikutuksia digiturvan laiminlyönnistä voi aiheutua)?


7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
6.3: Tietoturvatietoisuus, -opastus ja -koulutus
ISO 27001

Säännöllisen yksikkökohtaisen tietoturvatiedotuksen organisointi

Critical
High
Normal
Low

Tiedottamalla yksiköitä heille tärkeimmistä digiturva-asioista ja heidän ymmärtämällään kielellä voidaan saavuttaa suuria edistysaskelia digiturvatasossa, kun henkilöstö ymmärtää paremmin miksi erilaisia käytäntöjä ja sääntöjä sovelletaan. Tiedotus voi olla sääntöjen jakelua pienissä paloissa, erilaisia kampanjoita (esim. ”tietoturvapäivä”), ohjelehtisiä, uutiskirjeitä, kilpailuja tai mitä tahansa.

Tietoturvatiedotuksesta voidaan myös käyttää nimitystä "tietoisuusohjelma".

7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001

Työroolia vaihtaneiden henkilöiden koulutus

Critical
High
Normal
Low

Ennen pääsyoikeuksien myöntämistä järjestettävä koulutus koskee uusien työntekijöiden lisäksi niitä, jotka siirtyvät uusiin tehtäviin tai rooleihin, etenkin kun henkilön käyttämät tietojärjestelmät sekä työrooliin liittyvät tietoturvavaatimukset muuttuvat merkittävsti työroolin vaihdoksen myötä. Koulutus järjestetään ennen uuden työroolin muuttumista aktiiviseksi.

7.3: Termination and change of employment
ISO 27001
7.3.1: Termination or change of employment responsibilities
ISO 27001
PR.IP-11: Cybersecurity in human resources
NIST
6.5: Työsuhteen päättymisen tai muuttumisen jälkeiset vastuut
ISO 27001

Suojausjärjestelmien käytön sekä haittaohjelmahyökkäyksien raportoinnin kouluttaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt menettelyohjeet ja vastuut järjestelmien suojaamiseen haittaohjelmilta ja koulutetaan henkilöstöä suojauksien käyttöön sekä haittaohjelmahyökkäyksistä raportointiin ja niistä toipumiseen.

12.2: Protection from malware
ISO 27001
7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
8.7: Haittaohjelmilta suojautuminen
ISO 27001

Henkilöstön muistuttaminen tietoturvavastuistaan

Critical
High
Normal
Low

Organisaation täytyy muistuttaa työntekijöitä rooleistaan ja tietoturvavastuistaan. Muistuttamalla vahvistetaan henkilöstön tietoturvatietoisuutta, turvallisia toimintatapoja sekä heidän työrooliinsa liittyvien ohjeistusten sekä lakisääteisten vaatimusten noudattamista.