Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Haittaohjelmilta suojautuminen

Haittaohjelmilta (virukset, madot, troijalaiset, vakoilu- ja mainosohjelma) suojautuminen on yksi perinteisimmistä ja tunnetuimmista tavoista parantaa teknistä tietoturvaa niin kuluttaja- kuin yrityskäytössä.
virustorjunta
antivirus
haavoittuvuudet
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Haittaohjelmilla tarkoitetaan kaikkia ohjelmia, joiden tarkoitus vahingoittaa tai lamauttaa tietokoneita tai tietojärjestelmiä ilman omistajan tietoisuutta. Englanninkielinen termi "malware" on lyhennys sanoista “malicious software".

Haittaohjelmilta suojautumista tehdään mm. varmistamalla tietoturvapäivitysten ajantasaisuus käytetyissä järjestelmissä, valitsemalla käyttöön laadukkaita haittaohjelmajärjestelmiä ja varmistamalla (tai pakottamalla) niiden käyttö laitteissa sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen, jotta he osaavat toimia tavoilla, joilla haittaohjelmien tarttumisen todennäköisyys saadaan mahdollisimman pieneksi (välttää tuntemattomien ohjelmien asentamista, epäilyttävien linkkien klikkaamista tai haitallisilla verkkosivuilla vierailua).

Esimerkkejä sisällöistä

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
No items found.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
Haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjemien valinta ja käyttö kaikissa laitteissa

Valitaan ja asennetaan haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjelmat keskitetysti ja päivitetään ne säännöllisesti tietokoneiden ja tietovälineiden ennaltaehkäisevää tai säännöllistä tutkimista varten.

Ohjelmien tulisi tarkastaa ainakin seuraavat asiat:

  • verkon tai tallennusvälineen kautta saapuneet tiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta ennen käyttöä
  • sähköpostiliitteet ja ladatut tiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta ennen käyttöä
  • verkkosivustot tarkistetaan haittaohjelmien varalta
Haittaohjelmajärjestelmän automaattinen päivittyminen ja ajaminen

Haittaohjelmien suojaukseen käytetyt järjestelmät tarkistavat ja asentavat päivitykset automaattisesti halutuin väliajoin ja ajavat myös halutut tarkistukset valitulla frekvenssillä ilman käyttäjän toimia.


Useammman toimittajan haittaohjelmajärjestelmän käyttö

Käytämme aina useamman toimittajan haittaohjelmajärjestelmää, jotta todennäköisyys havaita haittaohjelmia paranee.


Automatisoitu luvattomien ohjelmien käytön estäminen ja havaitseminen

Organisaatiomme on määritellyt toimintatavat, joiden avulla estetään tai vähintään havaitaan luvattomien ohjelmien käyttö (esim. sallittujen ohjelmien luettelo).


Luvattomien verkkosivustojen käytön estäminen ja havaitseminen

Organisaatiomme on määritellyt toimintatavat, joiden avulla estetään tai vähintään havaitaan tiedettyjen tai epäiltyjen haitallisten verkkosivustojen käyttö (esim. estoluettelo).


Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Haavoittuvuudet
Joskus tietojärjestelmiin jää heikkouksia, joista voi aiheutua ongelmia joko vahinkojen tai rikollisen tahallisen heikkouden hyödyntämisen kautta. CVE-tiedotuksen (Common Vulnerabilities and Exposures) kautta IT-palvelujen kehittäjät viestivät tunnistetuista ja korjatuista heikkouksista.
Häiriöiden käsittely
Tietoturvahäiriöllä tarkoitetaan kaikkia ei-toivottua tai yllättäviä digiturvaan liittyviä tapahtumia, jotka vaarantavat liiketoimintaa tai tietoturvallisuutta.
Riskien arviointi
Korkeatasoinen digiturvatyö edellyttää räätälöidysti ennakoivaa toteutusta, jossa erilaisia mahdollisia haitallisia tapahtumia tunnistetaan, priorisoidaan ja niiden hallintakeinoja arvioidaan.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>