Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Yksiköt ja vastuuhenkilöt

Osa digiturva-asioista on järkevintä organisoida yksikkölähtöisesti. Tiedon kerääminen esimerkiksi henkilötietojen käyttötarkoituksista, käytetyistä tietojärjestelmistä tai digiturvasääntöjen noudattamisen valvonta onnistuu paremmin yksikön nimetyltä vastuuhenkilöltä.
työnjako
yksikkövetoinen digiturvatyö
toimintaympäristön kuvaus
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Digiturvan ydintiimi voi koordinoida ison osan digiturvatyöstä ja etenkin aktiivista toimenpiteistä sen eteen. Järjestelmien ja rekisterien pääkäyttäjät voivat auttaa ydintiimiä omien hallitseminsa omaisuuksien osalta. Merkittävä osa digiturvasta kuitenkin riippuu siitä, onko meillä tarpeeksi hyvä näkyvyys ja kontrolli arjen tasolle. Suoraan sanoen, tiedämmekö yhtään, mitä eri yksikköjemme arjessa ihan oikeasti tehdään?

Yksikkövetoinen organisoituminen korostuu laaja-alaisissa organisaatioissa. Useita toimialoja kattavassa organisaatiossa, kuten suuressa yrityksessä tai esimerkiksi kuntaorganisaatiossa, yksikkövetoinen organisoituminen on täysin välttämätöntä jo hyvän kokonaisukuvan saavuttamiseksi toimintaympäristöstä. Pienemmässä organisaatiossa voidaan pärjätä muutenkin, mutta vastuuhenkilön nimeämistä kustakin yksiköistä (tiimistä, osastosta, jaostosta, jne.) saattaa silloinkin olla järkevää.

Yksiköiden vastuuhenkilöiden tärkeimpiä tehtäviä on auttaa toimintaympäpäristön kartoittamisessa omalta osaltaan. Mitä järjestelmiä yksikkömme käyttää? Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja? Ketkä ovat avainkumppaneitamme? Vastuuhenkilön tulisi myös varmistaa, että relevantteja käytäntöjä sekä sääntöjä noudatetaan yksikössä. Tämä saattaa vaatia käytäntöjen muokkaamista tämän yksikön toimintaan sopivaan muotoon, jotta henkilöstö ymmärtää, miksi digiturvasääntöjen noudattaminen on tärkeää.

Esimerkkejä sisällöistä

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
No items found.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Tiimi ja yksiköt
Digiturvatyön päävastuu on digiturvatyön ydintiimillä. Heidän vastuullaan on oman suunnitelman muodostaminen, painopisteiden arviointi, nykytilan seuraaminen sekä työelementtien vastuuttaminen muille.
Työkohteet ja tavoitetaso
Ensimmäinen osa oman digiturvatyön johtamista ja digiturvasuunnitelman luomista on valita työstettävät osa-alueet sekä niiden tavoitetasot Digiturvakartalta.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>