Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Tarkennetut osa-aluekohtaiset vastuuhenkilöt

Kun digiturvatyössä halutaan pyrkiä korkealle tasolle, meidän tulee nimetä yhä tarkempia vastuuhenkilöitä vastaamaan eri työelementtien suunnittelusta ja toteutuksesta.
organisationti
työnjako
digiturvan resursointi
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Tason 3 asiat Digiturvakartalla ovat isoilta osin teemoja, jotka eivät usein ole erityisen tuttuja digiturvatiimin ydinhenkilöille, joilla saattaa olla laaja kokonaisvastuu digiturvasuunnitelman toteuttamisesta. Teknisten haavoittuvuuksien hallinta, salauskäytännöt, turvallisen koodin kehittämisen säännöt tai järjestelmien hankintasäännöt ovat esimerkkejä asioista, jotka vaativat melkoisen tarkkaa erityisosaamista. Kun digiturvatyössä pyritään pitkälle, meidän on yleensä siis laajennettava digiturvatyöhön osallistuvaa henkilöstöä.

Digiturvakartan idea perustuu siihen, että jokaisella työelementillä on oma päävastuuhenkilönsä. Päävastuuhenkilöä voivat toteutuksessa auttaa etenkin järjestelmien pääkäyttäjät, rekisterien yhteyshenkilöt sekä yksiköiden vastuuhenkilöt, joita ilman monien kohtien hyvä toteuttaminen ei ole mahdollista. Ydintiimi pystyy johtamaan ison osan asioista, mutta joissain tarvitaan selkeää vastuutusta työelementtikohtaiselle vastuuhenkilölle - erityisosaajalle, joka ei kuitenkaan ole kokonaisvastuussa digiturvatyön toteuttamisesta ja valvonnasta.

Omat resurssit ja osaaminen ovat tietenkin rajallisia, joten kartan hankalimpiin kohtiin voi olla järkevää hankkia asiantuntijaosaamista ja konsultointia omilta luotetuilta digiturvakumppaneilta.

Esimerkkejä sisällöistä

Oman, erillisen vastuuhenkilön voivat tarvita useat tason 3 asiat, mm.:

  • teknisten haavoittuvuuksien hallinta
  • kehitys- ja tukikäytännöt
  • salauskäytännöt

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
No items found.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Työkohteet ja tavoitetaso
Ensimmäinen osa oman digiturvatyön johtamista ja digiturvasuunnitelman luomista on valita työstettävät osa-alueet sekä niiden tavoitetasot Digiturvakartalta.
Tiimi ja yksiköt
Digiturvatyön päävastuu on digiturvatyön ydintiimillä. Heidän vastuullaan on oman suunnitelman muodostaminen, painopisteiden arviointi, nykytilan seuraaminen sekä työelementtien vastuuttaminen muille.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>