Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Integraatiot

Integraatio tarkoittaa kahden erillisen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmämaailmassa integraatio on järjestelmien välistä vuoropuhelua.
tietovirrat
henkilötietojen siirto
integraatioalustat
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Integraation ansiosta ERP voi hakea osoitteet CRM-järjestelmästä tai asiakaspalvelujärjestelmä käydyt keskustelut chat-sovelluksesta. Integraatioita tehdään esimerkiksi toiminnan tehostamista, säästöjä , tiedon parempaa ymmärrettävyyttä tai motivaatiovaikutuksia työntekijöille, kun aikaa ei enää kulu turhan tiedon töpöttelyyn järjestelmästä toiseen.

Integraatiot tulevat jatkuvasti jokapäiväisemmiksi, kun niitä voidaan tehdä valmiiden alustojen (mm. Zapier, MuleSoft, PieSync) avulla ja avoimia rajapintakuvauksia löytyy oikeastaan jokaisesta suositusta pilvipalvelusta. Perinteisempien alojen organisaatiotkin lähtevät toinen toisensa jälkeen luomaan avoimia rajapintoja tietoihinsa, jotta niitä voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin.

Jokainen integraatio vaatii kuitenkin hallintaa ja mm. informointia. Organisaation tietojen virroista on oltava itse tietoisia, mutta jatkossa pystyttävä enemmissä määrin myös raportoimaan muille (esimerkiksi tietosuojaviestinnässä rekisteröidyille tai muuten viranomaisille).

Esimerkkejä sisällöistä

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
Millainen integraatio on kyseessä?

Integraatio tarkoittaa kahden erillisen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tietojärjestelmämaailmassa integraatio on järjestelmien välistä vuoropuhelua. Integraation ansiosta ERP voi hakea osoitteet CRM-järjestelmästä tai asiakaspalvelujärjestelmä käydyt keskustelut chat-sovelluksesta.

Mitä tietoja integraatiossa liikkuu?

Meidän on oltava tarkasti selvillä organisaatiomme hallinnoimista tietovirroista. Tietojen liikkeistä on pystyttävä esimerkiksi viestimään rekisteröityjä informoitaessa.

Kuinka integraatio on teknisesti toteutettu?

Integraatioiden teknisessä toteutuksessa voidaan haluta pyrkiä esimerkiksi yhdenmukaisuuteen ja yleisten toimintaperiaatteiden noudattamiseen, jotta integraatioiden ylläpitäminen olisi helpompaa.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Haittaohjelmilta suojaus
Haittaohjelmilta (virukset, madot, troijalaiset, vakoilu- ja mainosohjelma) suojautuminen on yksi perinteisimmistä ja tunnetuimmista tavoista parantaa teknistä tietoturvaa niin kuluttaja- kuin yrityskäytössä.
Tietosuojaselosteet
Tietosuojaselosteet ovat yksi tapa toteuttaa henkilötietojen käsittelystä vaadittavaa läpinäkyvää, avointa informointia rekisteröidyille.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>