Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Digiturvasisällön ja tavoitetason määrittely

Ensimmäinen osa oman digiturvatyön johtamista ja digiturvasuunnitelman luomista on valita työstettävät osa-alueet sekä niiden tavoitetasot Digiturvakartalta.
tietoturvatavoitteet
organisointi
riskien hallinta
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Digiturvatyön tulee olla riskilähtöistä, eli organisaation on kohdistettava katseensa kohtiin, joissa riskejä on eniten ja niitä saadaan pienennettyä merkittävästi järkevin panostuksin. Ensimmäinen tapa, jolla riskien hallintaa Digiturvakartan äärellä voi soveltaa, on määritellä itselle relevantit kartan osa-alueet ja valita tavoitetaso, mille kussakin osa-alueessa pyritään.

Monet tietoturvasertifikaatit ja tietoturvakonsultit suosittelevat täysin räätälöityä toimintatapaa, jossa ensin pyritään tunnistamaan riskejä ja sitten valitaan käytäntöjä niiden hallitsemiseksi. Meidän mielessämme tällainen ennakoiva riskienhallinta tulee mukaan vasta vähän myöhemmin, kun ensin on tehty perusteita ja opittu ymmärtämään omaa toimintaympäristöä digiturvan näkökulmasta - suojattavia tietoja, käytössä olevia resursseja ja osaamista sekä jo nyt sovellettavia käytäntöjä.

Digiturvakartan äärellä ensimäiset digiturvatavoitteet asetetaan valitsemalla fokukseen tietyt osa-alueet, eli kartalla näkyvät laatikot, sekä tavoitetasot, joille pyritään. Pidemmälle pyrittäesä jokaisen organisaation tulee toki muokata suunnitelmaa omakseen tarkemminkin valitsemalla yksittäisiä työelementtejä mukaan tai pois omasta suunnitelmasta, ei ainoastaan edetä valmiiden tasojen perusteella. Tämä onnistuu yleensä luonnollisesti sen jälkeen, kun työssä ollaan päästy vauhtiin.

Esimerkkejä sisällöistä

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
No items found.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Tiimi ja yksiköt
Digiturvatyön päävastuu on digiturvatyön ydintiimillä. Heidän vastuullaan on oman suunnitelman muodostaminen, painopisteiden arviointi, nykytilan seuraaminen sekä työelementtien vastuuttaminen muille.
Työkohteittain
Kun digiturvatyössä halutaan pyrkiä korkealle tasolle, meidän tulee nimetä yhä tarkempia vastuuhenkilöitä vastaamaan eri työelementtien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>