Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Suojausjärjestelmät

Suojausjärjestelmät ovat teknisiä systeemejä, joilla pyritään nimenomaisesti parantamaan omaa tietoturvatasoa ja vastaamaan uhkiin - ei käsittelemään tietoja perinteisessä mielessä.
tekninen suojaus
tietoturvatuotteet
digiturva ja teknologia
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Digiturvauhkat kehittyvät jatkuvasti ja seuraavat kaiken muun tapaan tiettyjä trendejä. Kun huijari onnistuu kehittämään tuottavan ja menestyksekkään uhkan, vääjäämättä monia muita samantyylisiä huijauksia seuraa perässä. Samalla erilaiset suojausjärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja uusia tulee, koska suojauksen on kyettävä peilaamaan jatkuvasti kehittyvää uhkamaisemaa.

Monenlaisia teknisiä suojausjärjestelmiä on, joiden avulla organisaatio voi automatisoida digiturvatyötä ja parantaa sen tasoa. Nykyään nosteessa ovat tekoälyä hyödyntävät ratkaisut, jotka voivat esimerkiksi seurata ihmisten sähköpostin käyttöä tunnistaakseen sieltä hyökkäyksiin viittaavia poikkeavuuksia tai seurata verkkoliikennettä tunnistaen tavallisista haittaohjelmista poikkeavia piilouhkia.

Suuren suojausjärjestelmämäärän keskellä oleellista on ymmärtää, mitkä ovat meidän toimintamme kannalta oleellisia uhkia, eli millaisiin järjestelmiin juuri meidän kannattaisi panostaa? Jos otamme järjestelmän käyttöön, onko meillä tarpeeksi osaamista, aikaa ja ymmärrystä hyödyntää sitä menestyksellä? Suojausjärjestelmien käyttö vaatii esimerkiksi ymmärrystä toiminnan normaalista, jotta väärät hälytykset osataan erottaa todellisista uhkatilanteista.

Esimerkkejä sisällöistä

  • Salasanahallinta
  • Haittaohjelmatorjunta
  • Laitteiden etähallinta
  • Päätelaitteiden tietoturva
  • Turvaposti
  • Data loss prevention
  • Penetration testing
  • Incident and access management
  • Security information and event management (SIEM)

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
Kuka järjestelmää ylläpitää?

Onko järjestelmän tekninen ylläpito kumppanin vai teidän vastuulla?

Mikä on suojausjärjestelmän tavoite?

Mitä ongelmaa tai uhkaa tällä suojausjärjestelmällä pyritään hallitsemaan? Mihin Digiturvamallin osa-alueisiin se erityisesti liittyy?

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
Suojausjärjestelmien tehon, kannattavuuden ja uusien tarpeiden arviointi

Suojausjärjestelmät ovat niitä tietojärjestelmiä, jotka ovat käytössä suojatakseen meillä olevaa tietoa, ei niinkään sen käsittelemiseksi.

Arvioimme säännöllisesti eri suojausjärjestelmien toimintaa ja tarvetta uusille järjestelmille.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Haittaohjelmilta suojaus
Haittaohjelmilta (virukset, madot, troijalaiset, vakoilu- ja mainosohjelma) suojautuminen on yksi perinteisimmistä ja tunnetuimmista tavoista parantaa teknistä tietoturvaa niin kuluttaja- kuin yrityskäytössä.
Järjestelmätoimittajat
Erilaisia tietojärjestelmiä kertyy vähänkin isompaan organisaatioon kymmeniä tai satoja. Organisaatiolla on kuitenkin vastuu käyttää vain järjestelmätoimittajia, jotka huomioivat toiminnassaan asiallisesti digiturvan. Tärkeä päätös tehdään siis jo siinä vaiheessa, kun hankittavaa järjestelmää valitaan.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>