Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Tunnistautumistavat

Hyvin mietitty henkilötietoja käsittelevien henkilöiden tunnistaminen on merkittävä toimenpide turvallisuuden eteen. Iso osa tietoturvaloukkauksista johtuu esimerkiksi vaaraantuneista salasanoista.
käyttäjähallinta
pääsynhallinta
two-factor authentication
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Selkeästi valitut tunnistautumistavat ja esimerkiksi monitasoinen tunnistautuminen tärkeisiin järjestelmiin parantavat digiturvamme tasoa selvästi, ja samalla syntyy selkeästi hallittava kokonaisuus. Jos jokainen käyttäjä tekee uuden tietojärjestelmän äärellä oman päätöksen, kuinka tähän järjestelmään tunnistaudun, on hyvin vaikea pitää pääsyoikeudet hallinnassa.

Tunnistautumista tarvitaan sekä fyysisen pääsyn että digitaalisen pääsyn äärellä. Tunnistautuminen voi perustua tietämiseen (salasana, PIN-koodi), omistamiseen (älykortit, avaimet) tai henkilökohtaisiin piirteisiin (sormenjälki, kasvotunnistus). Perinteisten salasanojen hyvänä puolena on edullisuus, huonona puolena helppo väärinkäytettävyys. Ilman salasanakäytännöistä huolehtivaa salasanojen hallintajärjestelmää on helppo ajautua uudelleenkäyttämään salasanoja tai asettamaan liian heikkoja salanoja. Muut keinot ovat lähtökohtaisesti selvästi kalliimpia ja biometristen tunnisteiden huono puoli taas on uusittavuus. Kerran vääriin käsiin vuotanutta sormenjälkeä ei voi korvata kuten vaarantuneen salasanan.

Oleellista on tunnistaa tärkeät tiedot, sijainnit tai järjestelmät, joihin on järkevää vaatia esimerkiksi kaksivaiheista tunnistautumista pakollisena tai joiden tunnistautumismenetelmiä on itse tarpeen analysoida tarkemmin.

Esimerkkejä sisällöistä

  • Työntekijän Active directory -tili / Google apps -tili
  • Henkilökohtainen Facebook- tai muu some-tunnus
  • Kertäkäyttötunnisteet (sähköposti, tekstiviesti)
  • Sormenjälkitunnistus
  • Järjestelmäkohtainen käyttäjätunnus + salasana

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
Kuinka tunnistaminen toteutetaan?

Tunnistautumisen turvallisuutta voidaan parantaa monin tavoin (mm. hyvillä salasanavaatimuksilla ja huolellisesti suunnitellulla kirjautumissivulla), mutta pari avainkysymystä jokaisen tunnistautumistavan suhteen ovat:

  • Yksilöllisyys: Käyttääkö jokainen tunnistautumiseen omia, henkilökohtaisia tunnuksia?
  • Multi-factor: Vaatiiko tunnistautuminen enemmän kuin yhden todisteen käyttäjän henkilöllisyydestä?
Mihin tietovarantoihin tunnistamistapaa käytetään?

Listaa kaikki tietojärjestelmät sekä ulkoiset tiedot, joihin tunnistaudutaan tämän tavan avulla (piilotiedoilla ei oletuksellisesti ole tunnistautumistapaa). Liittyvien tietovarantojen määrä kertoo siitä, miten ison ongelman tämän tunnisteen vaarantuminen aiheuttaa.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
Hyväksyttyjen tunnistautumistapojen määrittely

Useita pilvipalveluita käyttäessään käyttäjä voi itse määritellä, millä tavalla hän palveluun tunnistautuu. Yksittäinen keskitetty tunnistautumistili (esim. Google- tai Office365-tili) voi auttaa sulkemaan iso määrä pääsyoikeuksia kerralla, kun tunnistautumistapana toimiva käyttäjätili suljetaan.


Vahva tunnistus erittäin luottamuksellisen tiedon käsittely- tai varastointialueille

Pääsy alueille, joissa käsitellään tai varastoidaan luottamuksellista tietoa, olisi rajoitettava vain valtuutettuihin yksilöihin toteuttamalla asianmukainen pääsynhallinta, esim. käyttämällä kaksivaiheista todentamismekanismia, kuten kulkukorttia ja tunnuslukua.


Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Pääsyoikeusroolit
Pääsyoikeuksien hallinnan tavoitteena on minimoida pääsy henkilötietoihin kuitenkin niin, että oikeilla ihmisillä on oikeaan aikaan pääsy oikeaan tietoon ja oikeista syistä.
Tietojärjestelmät
Usein digiturvatyö alkaa omien datavarantojen kartoittamisella. Ensin on helpoin kysyä, mitä erilaisia tietojärjestelmiä meillä on käytössä? Nämä ovat niitä myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, HR:n, tuotekehityksen ja muiden yksikköjen työkaluja, joiden kautta luottamuksellisia tietoja käsitellään.
Salasanat ja pääsynhallinta
Salasanojen avulla voimme tunnistautua tietojärjestelmiin, laitteille tai muiden luottamuksellisten tietojen äärelle. Vaikka salasanat yleensä säilötään salakirjoitettuina ja suolattuina, tietovuotojen yhteydessä salasanoja voi vuotaa ja etenkin heikot salasanat saadaan paljastettua helposti.
Pääkäyttäjät
Tietojärjestelmät ja henkilötietorekisterit ovat digiturvan ydinelementtejä, jonka takia niille voi olla järkevää nimetä yksittäiset omat vastuuhenkilöt, joilla on suoraan näihin liittyviä vastuita digiturvatyössä.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>