Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Varmuuskopiointi

Varmuuskopioinnilla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa tärkeää tietoa kopioidaan, tavoitteena varmistaa datan saatavuus ongelmian sattuessakin. Jos alkuperäinen tieto häviää tai tuhoutuu, voidaan tieto palauttaa varmuuskopioista.
backup
varmistaminen
riskienhallinta
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Palvelimien kiintolevyt tai muut lopulliset tiedon tallennuspaikat ovat aina alttiita hajoamiselle. Varmuuskopiointi ja sen ymmärtäminen, ettei tärkeää tietoa kannata varastoida yhdessä paikassa, on arkipäivää.

Varmuuskopioita voidaan kuitenkin toteuttaa monin eri tavoin ja meillä on hallussamme hyvin eri arvioisia tietoja. Varmuuskopioinnin yhteydessä puhutaan termista max data loss, joka viittaa maksimiaikaväliin, jonka tietojen katoamisen olisimme valmiita hyväksymään. Maksuliikennetietoja pankki ei välttämättä voi hävittää ollenkaan, jolloin vaaditaan reaaliaikaista tietojen replikointia. Yhden päivän lainahakemusten häviämisestä ehkä selvittäisiin, joten nämä tiedot voidaan varmuuskopioida esimerkiksi joka yö.

Varmuuskopiointi voidaan toteuttaa asiaan erikoistuneita pilvipalveluita hyödyntämällä tai pienemmissä tarpeissa toki myös perinteisemmin menetelmin (kopiointi ulkoiselle kiintolevylle, muistitikulle, jne.). Varmuuskopiointi on vertailua varmuuskopioinnin kustannusten sekä tiedon katoamiseen liittyvien kustannusten ja muiden riskien välillä. Jos joudumme mahdollisesti palauttamaan tietoja kaukaakin menneisyydestä, meidän pitää varastoida iso määrä dataa, joka kasvattaa kustannuksia vaikka nykyaikana tallennustilan hinta onkin painunut pieneksi. Vanhanaikaisilla ratkaisuilla myös kustannukset varmuuskopioiden palauttaminen saattaa olla aikaavievää ja hankalaa.

Esimerkkejä sisällöistä

Esimerkkejä eri tyyppisistä varmuuskopiointiprosesseista:

  • Reaaliaikainen tietokantareplikointi
  • Asiakasdatan ajastettu varmuuskopiointi
  • Tietokantakoneiden ajastetut kokonaiskopiot
  • Käyttöjärjestelmäkohtainen varmuuskopiointi

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
Kuinka varmuuskopiot otetaan ja tallennetaan?

Varmuukopioinnin avulla tärkeä tieto voidaan palauttaa varmuuskopioista alkuperäisen tiedon hävitessä syystä tai toisesta. Varmuuskopiointi on osa hyvää tietoturvaa, mutta prosessi kannattaa miettiä myös tietojen minimoinnin näkökulmasta.

Missä ja miten varmuuskopiot säilytetään?

Varmuuskopiot ovat luonteeltaan ohimenevää tietoa, jota ei yleensä jouduta käyttämään. On kuitenkin hyvä käytäntö varastoida varmuuskopiot erillään organisaation muista käsittelytiloista. Tämän avulla suojataan tärkeitä tietoja myös paikkaan liittyviltä onnettomuuksilta, kuten tulipaloilta, tulvilta tai ryöstöiltä.

Salaamalla varmuuskopiot huolellisesti vältetään altistuminen turhille vaaroille. Lisäksi on tärkeää tietää, siirtyvätkö henkilötiedot missä tahansa elinkaaren vaiheessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Siirto maihin, joissa tietosuojan tasoa ei ole todettu riittäväksi, vaatii lisätoimenpiteitä.

Minkä ajan välein ja miten tiedot hävitetään?

Tietojen minimoinnin periaate liittyy myös varmuuskopioihin tallennettaviin tietoihin. Minimoinnissa kannattaa määrän lisäksi huomioida säilytysaika. Etenkin tilanteissa, joissa varmuuskopioista ei voida poistaa yksittäisiä tietoja, säilytysajan rajaaminen voi olla tapa rajoittaa omaa riskiä merkittävästi.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Suojausjärjestelmät
Suojausjärjestelmät ovat teknisiä systeemejä, joilla pyritään nimenomaisesti parantamaan omaa tietoturvatasoa ja vastaamaan uhkiin - ei käsittelemään tietoja perinteisessä mielessä.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>