Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Laitteiston suojaus ja huolto

Tietoteknisen suojaamisen lisäksi tärkeitä laitteitamme on suojattava fyysisesti mm. sijoittamalla ne asianmukaisiin tiloihin, valvomalla niiden ympäristöolosuhteita sekä valvomalla pääsyä niiden luokse.
laitteistoturvallisuus
laiteturvallisuus
käyttöturvallisuus
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Pelkät hyvät tietotekniset ratkaisut eivät riitä varmistamaan kokonaisvaltaisesti hyvää digiturvallisuutta, vaan meidän on mietittävä myös mm. laitteistomme fyysistä turvaamista. Osa tämän teeman asioista vaikuttaa laitteiston turvallisuuteen suoraan (esim. laitteiston sijoittaminen), osa välillisesti (esim. huoltoa tekeviin kumppaneihin liittyvät käytännöt).

Laitteiston suojaamiseen liittyvät asiat korostuvat, mikäli huolehdimme itse vahvasti toimitiloistamme (mm. kosteudesta, lämpötilasta) ja varastoimme niissä kriittisiä laitteita (mm. työasemia, palvelimia). Sijoittamalla laitteet tiloihin, joissa kulku on minimoitu ja muuttuvia tekijöitä on vähän, voimme jo parantaa laitteiden turvallisuutta. Astetta järjestelmällisempi tapa on määritellä erilliset turva-alueet toimitiloihimme, joita koskevat erilaiset vaatimukset.

Kaikilla tämän osa-alueen käytännöillä pyritään suojaamaan laitteita fyysisiä uhkilta, kuten sähkökatkoilta, tulipaloilta, tulvilta, urkinnalta, varkaudelta tai käyttäjien vahingoilta.

Esimerkkejä sisällöistä

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
No items found.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
Ylijännitesuojien ja keskeytymättömien virtalähteiden (UPS) käyttö

Ylijännitesuojat estävät virtatason nousujen ja laskujen vahingoittamasta laitteita. Keskeytymättömät virtalähteet (UPS) puolestaan takaavat rajallisen ajan akkuvirtaa, jonka avulla voidaan työskennellä lyhyiden sähkökatkostenkin aikana. Kriittiset laitteet pidetään kiinni UPS:ssä.


Laitteiston turvallinen ja harkittu sijoittaminen

Laitteistot olisi asetettava tiloihin turvallisesti ja harkitusti. Tässä tulee huomioida mm. seuraavat seikat:

  • laitteistot olisi sijoitettava siten, että pääsy työskentelyalueille pysyy luontaisesti mahdollisimman vähäisenä
  • arkaluonteista tietoa käsittelevät tietojenkäsittelypalvelut olisi sijoitettava siten, etteivät luvattomat henkilöt näe tietoa käytön aikana
  • varastotilat olisi suojattava siten, että estetään luvaton pääsy
  • erityissuojausta edellyttävät kohteet olisi suojattava erikseen, jotta vähennetään tarvittavan yleissuojauksen määrää
Laitteiston asiallisen huollon varmistaminen

Laitteistoja olisi huollettava toimittajan suosittelemin aikavälein ja tämän määrittelyjä noudattaen.

Huollon tilaajan on varmistettava mm. seuraavat seikat:

  • pätevä henkilöstö suorittaa korjaukset ja huollot
  • luottamukselliset tiedot olisi tarvittaessa poistettava laitteistosta
  • laitteet tarkistetaan ennen käyttöönottoa huollon jälkeen, jotta voidaan varmistaa, ettei laitteita ole peukaloitu ja että ne eivät ole epäkunnossa
Hälytysjärjestelmät laitteiston ympäristöolosuhteille

Hälytysjärjestelmien avulla tarkkaillaan tärkeimpien ympäristöolosuhteiden (esim. lämpötila ja kosteus) tasoa, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tietojenkäsittelylaitteistojen toimintaan.


Peruspalvelujen testaus, vikasietoisuuden arviointi ja varmistus

Peruspalvelujen (kuten sähkön, tietoliikenteen, vedenjakelun, viemäröinnin, lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin) toimintaa seurataan, jotta voidaan varmistaa, että niiden kapasiteetti kattavan liiketoiminnan kasvun.


Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Kulunvalvonta
Tilojemme fyysistä suojausta tarvitaan vaihteleva määrä siitä riippuen, millaista suojattavaa omaisuutta tiloissa säilytämme. Toimitilojen kulunvalvonta ja käytännöit turvalliseen vierailijoiden hallintaan ovat fyysisen turvallisuuden perusasioita.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>