Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Digiturvatiimi ja yksiköiden vastuuhenkilöt

Digiturvatyön päävastuu on digiturvatyön ydintiimillä. Heidän vastuullaan on oman suunnitelman muodostaminen, painopisteiden arviointi, nykytilan seuraaminen sekä työelementtien vastuuttaminen muille.
organisationti
työnjako
digiturvatyön resursointi
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Yksi ensimmäisistä teoista digiturvatyön johtamisessa on nimetä ydintiimi - tärkeimmät henkilöt johtamaan organisaation digiturvaa.

Digiturvatiimin tärkeimpiä vastuita on määritellä oman digiturvatyön prioriteetit. Mitkä ovat ne tärkeimmät osa-alueet, joihin meidän tulee keskittyä? Mille tasolle missäkin osa-alueessa pyritään? Onko meillä tarpeeksi resursseja tämän tavoitteen saavuttamiseen? Kuka vastaa mistäkin ja keitä muita digiturvatyöhön tarvitaan mukaan? Digiturvatiimi vastaa myös suunnitelman toteutuksen valvonnasta sekä raportoinnista niin johdolle kuin muillekin sidosryhmille päin.

Etenkään isommassa ja korkeammalle tasolle pyrkivässä organisaatiossa digiturvatiimi ei voi hoitaa kaikkea yksin, vaan tarvitsee tuekseen esimerkiksi järjestelmien pääkäyttäjiä ja rekisterien yhteyshenkilöitä, jotka huolehtivat näihin omaisuuksiin liittyvistä käytännöistä, sekä yksiköiden vastuuhenkilöitä, jotka keräävät tietoa ja valvovat käytäntöjen noudattamista omissa yksiköissään.

Esimerkkejä sisällöistä

Digiturvatiimiin voi kuulua mm.

  • Tietoturvapäällikkö
  • Tietosuojavastaava
  • IT-päällikkö
  • Laatupäällikkö
  • Riskienhallintapällikkö
Digiturvatiimi ei välttämättä vastaa kaikesta, vaan voi tarvita tukea järjestelmän pääkäyttäjiltä, rekisterien yhteyshenkilöiltä sekä yksiköiden vastuuhenkilöiltä.

Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
No items found.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Yksiköt ja vastuuhenkilöt
Osa digiturva-asioista on järkevintä organisoida yksikkölähtöisesti. Tiedon kerääminen esimerkiksi henkilötietojen käyttötarkoituksista, käytetyistä tietojärjestelmistä tai digiturvasääntöjen noudattamisen valvonta onnistuu paremmin yksikön nimetyltä vastuuhenkilöltä.
Työkohteet ja tavoitetaso
Ensimmäinen osa oman digiturvatyön johtamista ja digiturvasuunnitelman luomista on valita työstettävät osa-alueet sekä niiden tavoitetasot Digiturvakartalta.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>