Seuraava webinaari
"
Julkri (osa 2/2): Askeleet kohti Julkri-yhteensopivaa digiturvan johtamismallia
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Pääsyoikeusroolit

Pääsyoikeuksien hallinnan tavoitteena on minimoida pääsy henkilötietoihin kuitenkin niin, että oikeilla ihmisillä on oikeaan aikaan pääsy oikeaan tietoon ja oikeista syistä.
käyttöoikeushallinta
tietojen minimointi
tunnistautuminen
Huom.! Tätä artikkelia täydennetään vielä. Lisää sisältöä tulossa piakkoin.

Vaatimustaso

Tason 1 asiat ovat pakollisia peruasioita, joista jokaisen organisaation, vaikka digitaalisuus tai datan käsittely ei korostuisikaan, olisi syytä pitää hyvää huolta.
Tason 2 asiat ovat digiturvan oleellisia ydinasioita, jotka ovat tärkeitä useimmille organsiaatioille ja joilla voidaan huomattavasti parantaa digiturvan tasoa. Nämä liittyvät yleensä tiiviisti tason 1 asioihin.
Tason 3 asiat ovat syventäviä digiturvateemoja, jotka eivät korostu jokaisen organisaation toiminnassa, mutta joiden voidaan entisestään parantaa tietoturvan ja tietosuojan saralla.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Suositeltu organisointi

Teemoille, jotka ovat sopivan kokoisia ja koordinoitavissa ilman jalkauttamista yksikkö- tai esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, on helpompaa nimetä selkeä(t) vastuuhenkilö(t). Vastuuhenkilöllä on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit teeman hoitamiseen. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi tietoturvapäällikkö tai tietosuojavastaava.
Teemoille, jotka vaativat järjestelmä- tai rekisterikohtaista koordinointia, organisointi kannattaa hoitaa pääkäyttäjien kautta. Tietojärjestelmät ja rekisterit ovat organisaation avainomaisuutta, joiden pääkäyttäjälle tai yhteyshenkilölle kuuluu vastuilleen erilaisten käytäntöjen hoitamista tai sääntöjen valvomista.
Teemoille, jotka ovat turhan laajoja yksittäisten vastuuhenkilöiden koordinoitaviksi, ja jotka eivät suoraan organisoidu järjestelmä- tai rekisterivetoisesti, suosittelemme yksikkökohtaista koordinointia. Jokaisessa yksikössä (myynti, tuotanto, talous, asiakaspalvelu, jne.) olisi oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii esimerkiksi tiedon keräämisen tai sääntöjen jalkauttamisen oman yksikkönsä henkilöstölle.
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt
Selkeä vastuuhenkilö
Pääkäyttäjät
Yksiköt

Osa-alueen tavoite, riskit ja haasteet

Pääsynhallinta nähdään usein turhan teknisenä haasteena. Pääsyhallinta kyllä käsittelee tilien teknistä avaamista, salasanojen asettamista, käyttäjien tunnistamista ja kaikkea näihin liittyvää, mutta usein tärkein päätös tehdään jo paljon ennen näitä. Millaisia pääsyoikeusrooleja meillä on, eli mihin tietoihin kenenkin tulisi päästä käsiksi? 

Mitä paremmin ennalta on suunniteltu, millaisia tietoja missäkin työroolissa organisaatiossa pitäisi tarvita, sitä helpompi kokonaisuus on hallita. Lisäksi tarvitaan prosessi poikkeustapauksia varten. Korkeariskiselle omaisuudelle voidaan tehdä päätös, että pääkäyttäjä hallinnoi kaikki oikeustarpeet, mutta tämä on huomattavasti roolitukseen perustuvaa mallia työläämpi tapa.

Pääsy turhiin henkilötietoihin on yleinen digiturvaongelma. Jos tietoja vuotaa, pääsyn minimointi rajoittaa vahinkoja ja parantaa mahdollisuuksia osoittaa, mihin loukkaus rajoittui.


Esimerkkejä sisällöistä

  • Tekniset pääkäyttäjät
  • Eri yksiköiden työntekijät (myynti, asiakaspalvelu, HR, ...)
  • Kumppanien avainhenkilöt


Selvitettäviä kysymyksiä

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden selvittämistä ja mahdollisesti raportoimista tämän osa-alueen käsitteleminen vaatii organisaartiolta.
Mikä yksikkö oikeuksista vastaa?

Valitse yksikkö, joka vastaa tähän rooliin liittyvien pääsyoikeuksien myöntämisestä ja ylläpidostaMinkä tasoisia oikeuksia myönnetään?

Tarkentakaa tarvitteassa, pääseekö näillä oikeuksilla tekemään "pääkäyttäjäasioita", vai onko kyseessä rajatumpi käsittelyoikeus.

Minkä perusteella oikeudet myönnetään?

Tietyt pääsyoikeudet voivat kuulua kaikille työntekijöille, mutta yleensä eri yksiköt tai tietyt erityisroolit edellyttävät tarkempien tietojärjestelmien käyttöä.

Mahdollisia toimintatapoja

Seuraavat sisältöesimerkit antavat tarkempia esimerkkejä siitä, millaisilla käytännöillä tai säännöillä tämän osa-alueen turvallisuutta voidaan kehittää.
No items found.

Vaatimuksia muissa frameworkeissä

Läheisesti liittyvät Digiturvakartan muut kohdat

Tämän osa-alueen sisällöt liittyvät läheisesti etenkin näihin kohtiin Digiturvakartan muista osasista:
Salasanat ja pääsynhallinta
Salasanojen avulla voimme tunnistautua tietojärjestelmiin, laitteille tai muiden luottamuksellisten tietojen äärelle. Vaikka salasanat yleensä säilötään salakirjoitettuina ja suolattuina, tietovuotojen yhteydessä salasanoja voi vuotaa ja etenkin heikot salasanat saadaan paljastettua helposti.
Tunnistautumistavat
Hyvin mietitty henkilötietoja käsittelevien henkilöiden tunnistaminen on merkittävä toimenpide turvallisuuden eteen. Iso osa tietoturvaloukkauksista johtuu esimerkiksi vaaraantuneista salasanoista.

Tämä sivu on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämän sivun sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen - löydät lisätietoja mm. Akatemia-sivulta ja Webinaarit-sivulta. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>